PLAYGROUND MUSIC SCANDINAVIA AB

PLAYGROUND OCH TRENDMAZE I STRATEGISKT SAMARBETE

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2014 13:09 CEST

Nordens ledande oberoende musikbolag Playground har inlett ett långsiktigt, strategiskt samarbete med onlinebyrån TrendMaze. Syfte med samarbetet är att hitta nya, effektiva arbetssätt för resultatinriktat onlinearbete samt skapa modeller för tydligare uppföljning gällande utfallet av Playgrounds digitala aktiviteter.

Med den övergripande målsättningen att öka intäkterna från downloads och streamad musik syftar samarbetet mellan Playground och TrendMaze till att öka kunskapen, utarbeta nya metoder samt via fallstudier analysera utfallet av olika aktiviteter och kampanjupplägg.

- Den digitala utvecklingen i branschen, liksom musiklyssnandet, förändras i oerhört snabb takt. Därför är det viktigt för oss att ligga i framkant i stället för steget efter vad gäller förändrad musikkonsumtion. Samarbetet med TrendMaze ger oss en unik möjlighet till detta, säger Sophie Andersson, kommunikationsansvarig på Playground.

Genom kontinuerlig utfallsanalys, omvärldsbevakning, kompetenshöjande åtgärder samt utarbetande av nya modeller för intäktsberäkningar och det faktiska värdet av synlighet inom exempelvis sociala medier syftar projektet till att skapa säkrare beslutsunderlag och vägleda Playground i det framtida arbetet.

- Vi har arbetat med onlinestrategier och konverteringsoptimering kopplad till direkta intäkter för livesidan tidigare, men det här är första gången vi får chansen att ta ett strategiskt helhetsgrepp för ett skivbolag, berättar Sebastian Lindroth-Ahl, som är projektledare från TrendMaze.

- Förhoppningen är att den kunskap som projektet föder inte ska stanna hos Playground, utan att de via samtal och workshops med sina samarbetspartners kan hjälpa till att höja kompetensen hos hela branschen, fortsätter han.

Samarbetet mellan Playground och TrendMaze inleddes 13 maj och den fasta projektgruppen består av Sophie Andersson från Playground samt Sebastian Lindroth-Ahl och Håkan Durmér från TrendMaze. För att öka infallsvinklarna kommer projektgruppen även att bjuda in specialkompetens från så väl internt som externt håll, för fokuserade sessions kring specifika teman.

- Vi vill försöka vara bäst när det gäller onlinestrategier för musik. Det här samarbetet är ett viktigt steg i den processen och ett uttryck för hur vi nu kraftsamlar kring att förändra Playground, konstaterar Jonas Sjöström, VD, Playground.

Om Playground:

Playground Music Scandinavia är det ledande oberoende musikbolaget i Norden och har varit verksamt sedan 1999. Utöver stark lokal repertoar företräder Playground även ett stort antal utländska bolag.

Om TrendMaze:

TrendMaze är en musikbranschfokuserad onlinebyrå, som arbetar så väl strategiskt som operativt med webbutveckling, analys och onlinekommunikation. Bland företagets kunder

återfinns bland andra Live Nation, Luger, Way Out West, SAMI, Nalen, Kulturbolaget och Polar Music Prize.

För mer information om samarbetet, var god kontakta:

Sophie Andersson,

Mail: sophie@playgroundmusic.com

Tfn: 08 - 615 67 80