Accelerator Nordic AB

PledPharma AB erhåller forskningsstöd för cancerstudie

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 10:35 CET

PledPharma AB erhåller forskningsstöd för cancerstudie

Accelerators dotterbolag PledPharma AB har erhållit ytterligare stöd för sin studie på patienter med tjocktarmscancer.

PledPharma har tillsammans med samarbetspartners beviljats 200 000 kr i stöd av FORSS (Forskningsrådet för sydöstra Sverige) för den pågående fas II studien i patienter med tjocktarmscancer. Projektet leds av Rolf Andersson och bedrivs som ett samarbete mellan PledPharma, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Hälsouniversitetet i Linköping. Projektet erhöll tidigare 300 000 kr för studien och får nu ytterligare stöd.

De kliniska studierna prövar om PLED-derivatet PP-095 mildrar allvarliga biverkningar förknippade med cellgiftsbehandling. Professor Ursula Falkmer vid Onkologkliniken,

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping leder de kliniska studierna.

Accelerator Nordic AB äger 60,5 procent i PledPharma.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Bunge, VD Accelerator Nordic AB, tfn 070 8 24 25 25

Jan Olof G Karlsson, PledPharma AB, tfn 073 3 30 46 24

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom life science, vars främsta mål är att bygga värde.  De sex bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och fyra av dem har nått kommersialiseringsfas. De två medicintekniska bolagen, Synthetic MR och OptoQ, har båda produkter som är färdiga för marknaden. Läkemedelsföretaget PledPharma bedriver två fas II-studier och även AddBIO har inlett kliniska studier. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien är noterad på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se

PledPharma AB utvecklar läkemedel baserat på lågmolekylära enzymhärmare (Low Molecular weight Enzyme Mimetics; LowMEMs). Företagets första läkemedelskandidat, PP-095 skyddar kroppen mot allvarliga biverkningar vid cellgiftsbehandling utan att minska anticancer-effekten. PP-095 testas för närvarande i cancerpatienter som genomgår cellgiftsbehandling. Prekliniska studier indikerar också att LowMEMs kan bli effektiva vid behandling av flera andra folksjukdomar, såsom hjärtinfarkt, stroke och neurodegenerativa sjukdomar. För mer information, se www.pledpharma.se