Accelerator Nordic AB

PledPharma stärker upp styrelse inför listning på NASDAQ OMX First North

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 08:52 CET

Accelerators dotterbolag PledPharma AB har utsett professor Rolf Andersson till styrelseledamot. 

Rolf Andersson är idag professor emeritus i farmakologi vid Linköpings universitet. Han har lång erfarenhet inom farmakologiområdet och har publicerat omkring 250 artiklar i olika internationella vetenskapliga tidskrifter. Rolf har en bakgrund både från Göteborgs och Linköpings universitet. Han var professor vid Linköpings Universitet under åren 1987 – 2009. 

Accelerator planerar att dela ut dotterbolaget PledPharma till aktieägarna under våren 2011, för att underlätta för PledPharma att utvecklas till ett framgångsrikt läkemedelsföretag. Dotterbolaget planerar att lista sin aktie på NASDAQ OMX First North och i samband med detta göra en nyemission för att finansiera sin fortsatta utveckling. 

PledPharma presenterade i juni 2010 positiva resultat från en Fas IIa-studie på patienter med koloncancer som visade att det i studien använda PLED-derivatet väsentligt minskar allvarliga negativa biverkningar av cellgiftet FOLFOX. Studieresultaten visar att PLED-derivatet man arbetar med har önskad effekt. 

För ytterligare information kontakta Andreas Bunge på +46 70 824 25 25 

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom life science, vars främsta mål är att bygga värde. De sex bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och fyra av dem har nått kommersialiseringsfas. Läkemedelsföretaget PledPharma, som har två projekt i fas II, förbereds för avknoppning. Av de andra företagen verkar flera inom nanoteknik. De två medicintekniska bolagen, Synthetic MR och OptoQ, har båda produkter som är färdiga för marknaden. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien noteras på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se 

PledPharma utvecklar terapier för svåra sjukdomar. Genom att effektivisera annan behandling ska bolagets läkemedel minska allvarliga biverkningar och öka patienternas överlevnad. Eftersom PledPharmas projekt utgår från en kliniskt väl etablerad substansklass fokuseras utvecklingsarbetet till kliniska studier. PledPharma har för närvarande två projekt i klinisk Fas II, ett på cancerområdet och ett på hjärta/kärl-området. Båda produkterna har möjlighet att tillgodose ett mycket stort medicinskt behov och har också en stor marknadspotential. För mer information, se www.pledpharma.se