Europaparlamentet

Plenarsammanträdet 13-16 november

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 08:46 CET

Novembersammanträdet i Strasbourg domineras av Europaparlamentets andra och som det ser ut sista behandling av tjänstedirektivet onsdagen den 15 november. Revisionsrätten och ombudsmannens årsrapporter för 2005 kommer att behandlas och kommissionen ska presentera sitt arbetsprogram för 2007. En rad miljöärenden bl.a. om Östersjön och kvicksilver, en muntlig fråga om spel och vadslagning behandlas, och Georgiens och Qatars statschefer besöker Europaparlamentet.

Tillägg och ändringar
Vid sammanträdets öppnande på måndagskvällen biföll kammaren en begäran från den socialdemokratiska gruppen om att skjuta upp den planerade debatten och omröstningen om Bachelot-Narquins betänkande om inrättandet av en europeisk fond för justering för globaliseringseffekter till den andra sessionen i november. Syftet är att få mer tid att behandla ett färskt tillmötesgående från rådets sida i förhållande till parlamentets krav som skulle kunna innebära att förordningen antas genom en enda behandling. Förordningen kan i så fall börja tillämpas redan från den 1 januari 2007.

Talman Josep BORELL meddelade också att kammaren på tisdagen ska rösta om en begäran från rådet om brådskande förfarande gällande ett fiskeavtal mellan EU och Mauretanien.

Viktiga punkter på veckans föredragningslista
Måndagens möte inleds med en årsrapport för 2006 om euroområdet (García-Margallo y Marfil). Sedan följer en gemensam debatt om den marina miljön (Lienemann och Kušķis). Därpå gör kommissionen ett uttalande om det omfattande elavbrottet som det europeiska nätverket drabbades av nyligen, följt av gemensam debatt om direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och EJFLU (Goepel och Mulder).

Kulturutskottet avslutar på kvällen sin första behandling på utskottsnivå av det nya direktivet om sändningsverksamhet för television (f.d. Television utan gränser) (Hieronymi). Utskottet för konstitutionella frågor ska rösta om ett betänkande som rör EU:s förmåga att integrera nya medlemsstater av Alexander Stubb.

På tisdagen presenterar Europeiska revisionsrättens ordförande Hubert Weber revisionsrättens årsrapport om EU:s budget för 2005. Sedan behandlas kvicksilverinnehållande mätinstrument (Sornosa Martínez). Ett kompromisspaket föreligger och det ser ut som om ärendet kan avslutas med omröstningen i plenum på tisdagen. Kommissionen ska även besvara en muntlig fråga om spel och sportvadslagning på den inre marknaden, samt göra ett uttalande om EU:s allmänna preferenssystem på handelsområdet. Klockan tolv hålls ett högtidligt möte i kammaren med Georgiens president Mikhaïl Saakachvili.

På eftermiddagen debatteras kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007.

Det är på onsdagen som debatten och omröstningen om tjänstedirektivet (Gebhardt) äger rum. Allt talar för att ärendet avslutas med denna andra behandling av Europaparlamentet. Klockan tolv hålls ett högtidligt möte med Qatars statschef schejk Hamad bin Khalifa al Thani.

På eftermiddagen gör rådet och kommissionen uttalanden om situationen i Gaza, följt av en muntlig fråga om europeiska initiativ på området för civilskydd, uttalanden av rådet och kommissionen om ramvillkor för EU:s tillsynsmyndigheter, samt om biologiska vapen, klusterbomber och konventionella vapen.

På kvällen debatteras en Östersjöstrategi för den nordliga dimensionen (Stubb) och ett betänkande om tillämpning av den europeiska säkerhetsstrategin (von Wogaus), följt av ett initiativbetänkande som kräver mer samordnad lagstiftning om arv och testamente (Gargani). Kvinnoutskottet vill utifrån ett betänkande av Gomes debattera kvinnlig representation i den internationella politiken. Kampen mot människohandeln ska också debatteras (Bauer).

På torsdagen behandlas ombudsmannens årsrapport 2005 (Schwab) och kommissionens vitbok om EU: s kommunikationspolitik (Herrero-Tejedor). På eftermiddagen debatteras allvarliga fall av kränkningar av mänskliga rättigheter i Etiopien, Bangladesh och Iran.


Kontakt:
Pernilla JOURDE
Europaparlamentet
Redaktion & Information
E-mail: press-sv@europarl.europa.eu
Tfn: (32-2) 28 43411 (BXL)
Tfn: (33-3) 881 72420 (STR)