Rekryteringsmyndigheten

Pliktverket tar ner skylten

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 10:36 CET

...och sätter upp en ny för Rekryteringsmyndigheten!

Vid årsskiftet bytte Pliktverket namn till Rekryteringsmyndigheten. Nu ersätter vi därför skylten på Karolinens tak med en ny skylt.

Den nuvarande skylten har suttit på taket sedan 1995 och har blivit lite av ett landmärke. Den syns tydligt från E 18 och många bilister som väntat vid trafikljusen på Karl IX:s gata har säkert lagt märke till den stora ljusskylten.

Enligt planen ska skylten bytas klockan 10.00 tisdagen den 15 februari. Du är hjärtligt välkommen att vara med.

Mer information
Har du frågor är du välkommen att kontakta Sofie Engström, informatör, 054-14 66 44. Sofie finns också på plats under tisdagen för att svara på eventuella frågor.

----------------------------------------

Det här är Rekryteringsmyndigheten

Rekryteringsmyndigheten är en civil myndighet som lyder under regeringen och sorterar under Försvarsdepartementet. Vi har verksamhet i Karlstad, Stockholm, Göteborg och Kristianstad.

- Vi administrerar ansökningarna till Försvarsmaktens utbildningar och sköter delar av urvalsprocessen. Vi testar också bland annat elever till Polishögskolan och personal till Kriminalvården, tullen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

- Varje år samlar vi in uppgifter om svenska 18-åringars personliga förhållanden i ett webbaserat beredskapsunderlag. Ungdomarnas uppgifter använder vi som underlag för att bedöma om de ska mönstra och kanske tjänstgöra om plikten införs igen. 

- Vi redovisar totalförsvarets personal och för register över dem som är krigsplacerade.

- Vi skriver in totalförsvarspliktiga för värnplikt eller civilplikt.

- Vi prövar ansökningar om rätt att vara vapenfri.