Rekryteringsmyndigheten

Pliktverket tvingas lägga ner två regionkontor

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 15:02 CEST

Pressmeddelande

20 april 2006

Regionkontoren i Östersund och Karlstad kommer att läggas ner. Dessutom kommer ett antal tjänster på staberna i Karlstad att försvinna.
- Det går inte att fortsätta verksamheten på samma sätt som tidigare när regeringen minskar vårt anslag med 100 miljoner, säger generaldirektör Björn Körlof.

Pliktverkets ledning har med utgångspunkt från regeringens krav på besparingar i Pliktverket tagit fram fram ett budgetunderlag för 2007-2009 som styrelsen har godkänt. I budgetunderlaget ingår förslag till besparingar eftersom regeringen vill minska anslaget till Pliktverket med cirka 100 miljoner kronor.
- Vi har inte råd att fortsätta med fem regionkontor. Pliktverket kommer bara att ha råd att ha kvar tre regionkontor, där vi mönstrar, och de kommer att vara i Stockholm, Göteborg och Kristianstad där det finns flest ungdomar. Sedan har vi inte bestämt om vi kommer att ha utlokaliserad mönstring eller om alla som ska mönstra ska åka till något av våra kontor, säger generaldirektör Björn Körlof.

Pliktverket kommer också att begära in uppgifter från 17-åringarna så att i första hand de som är friska och inte har hälsoproblem eller kroniska sjukdomar kallas till mönstringen.
- Vi räknar med att ungefär halva årskullen, cirka 25 000, klarar av att genomföra lång grundutbildning. Resten har någon form hälsonedsättningar, för dålig kondition, hörselnedsättningar, övervikt, problem med knä eller rygg, kroniska sjukdomar, astma, allergier eller annat som bedöms ge svårigheter att genomföra utbildningen med gott resultat, säger Björn Körlof.

I dag informerades personalen på Pliktverket om innehållet i budgetunderlaget. De kommande två veckorna kommer generaldirektören och personaldirektören att besöka alla mönstringskontor och enheter för att svara på personalens frågor och informera om ett tidigt åtgärdspaket för omställning som kommer att erbjudas från maj till oktober.

Alla anställda erbjuds att få stöd att med stöd av trygghetsstiftelsen karriärplanera, söka nytt jobb, studera eller starta eget efter en individuell handlingsplan. Dessutom begär Pliktverket medel för att de som är 60 år eller äldre ska kunna erbjudas pensionsersättning.

Antalet årsarbeten (heltidstjänster) kommer att minska från 340 till 220. Detta är dock inte samma sak som antal anställda eftersom många har deltidstjänster. I antal anställda är det mellan 110 och 130 personer av totalt 360 anställda som måste sluta.

I nästa steg efter regeringens beslut i budgetpropositionen i september kommer man att påbörja uppsägningar av personal.


Mer information
För mer information eller för intervju med Björn Körlof kontakta Ulrika Häggroth, pressansvarig på mobil: 070-601 88 83
Klicka här för att avsluta prenumerationen på Pliktverkets pressmeddelanden