Norrköping Vatten och Avfall AB

Plockanalys av Norrköpingsbornas sopor

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 14:24 CEST

Vad slänger egentligen Norrköpingsborna i sina sopor? Och hur bra är de på källsortering? Under vecka 21 genomför Norrköping Vatten och Avfall en plockanalys för att kunna förbättra sin verksamhet och informationen om källsortering till kunderna.

Från några bostadsområden i Norrköping, både villor och lägenheter, har sopor hämtats in. Därefter tar Norrköping Vatten och Avfall, i samarbete med entreprenören Sita, stickprover på påsarna genom att öppna ett urval av dem och undersöka vad som är slängt däri.

- Denna gången gör vi en nollmätning för att kunna följa upp vårt mål i avfallsplanen om att minska andelen felsorterat avfall i tunnan för brännbart avfall. Vi kommer sedan under de kommande åren att göra ytterligare mätningar för att se om utvecklingen går åt rätt håll, förklarar Hanna Andersson, avfallsingenjör på Norrköping Vatten och Avfall.

Plockanalyser har tidigare genomförts i Norrköping men i år är första gången det sker enligt Avfall Sveriges manual. Det betyder, förutom att det är en bra arbetsmall, att det går att jämföra resultaten från Norrköping med andra kommuner eftersom de genomför analysen på samma sätt.

Undersökningen är till för att främja avfallverksamheten och inte för att ge Norrköpingsborna något dåligt samvete:

- Vi kan över huvud taget inte spåra vilken soppåse som kommer från vilket hushåll och det är vi inte intresserade av heller, utan det är helhetsbilden som är intressant. Analysen gör vi för att kunna förbättra vår information och se hur vi kan utforma vår verksamhet för att i slutänden få en så bra sortering som möjligt, säger Hanna Andersson.

Vår uppgift är att leverera ett gott dricksvatten till kommuninvånarna, rena deras avloppsvatten och ta hand om deras avfall – allt med miljön i fokus!