Riksteatern

Plural-coacher ska få fart på nya kulturarrangörer i landet

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 10:48 CEST

Det rikstäckande nätverket Plural, folkrörelsen Riksteatern och Sveriges Länsteatrar har beviljats anslag från Allmänna Arvsfonden för projekt med unga coacher som ska stimulera ungt kulturutövande och öka antalet nya kulturarrangörer i landet. Arvfondsdelegationen har beviljat stöd till projektet ur Allmänna Arvsfonden för utveckling av ökat delaktighet i kulturlivet med 1 300 000 kronor.

Projektet ”Unga Coacher till kulturarenan” är ett samarbetsprojekt som tar utgångspunkt i den coach-metod som nätverket Plural i samarbete med Riksteatern framgångsrikt använt på riksplanet. Metoden överförs nu till länen för att stärka länsteatrarna i arbetet med kulturarrangörer. Pengarna går till kostnader för löner för fyra regionala Plural-coacher fördelade över Sverige och för nationell samordning.

Riksteatern och Plural arbetar för återväxt i arrangörsleden genom att öppna upp kulturlivet och bereda väg för nya krafter. Ett av coachernas viktigaste uppdrag blir att utveckla och samordna lokala och regionala kulturföreningar. Plurals coacher ska arbeta som inspiratörer och resurser för nya och unga arrangörer i allmänhet, för Plurals medlemmar specifikt och för både Länsteatrarna och Riksteatern. Coachens uppdrag formuleras av nätverket och föreningen Plural i samråd med respektive länsteatrar. Projektet syftar till att bli en förebild för kulturinstitutioner och organisationer i deras utvecklingsarbete.


Om Plural

Plural är ett nätverk för nya och oetablerade kulturarrangörer. Plural vill, med ett öppet sinne för vad kultur och scenkonst kan vara och genom kreativa lösningar, arbeta för att ge nya kulturutövare möjlighet att revolutionera svenskt kulturliv. Plural vill utveckla nya kulturaktörer till starka kulturarrangörer genom erfarenhetsutbyte, kontaktförmedling och kompetensförstärkning. Plurals ideologi utgår från mottot: Kultur på lika villkor.

Plurals Kulturelitpris delas årligen ut till makthavare i Kultursverige som under året gjort mest för att främja föreställningen att det finns olika fin kultur och att den allra finaste är den som är skapad av medelålders vita män. Kulturelitpriset 2006 gick till Kungliga Operans chef Anders Franzén.

Plural, som startades 2003, består av ett nätverk med 400 medlemmar, både enskilda och organisationer. Plural är organiserat som en självständig förening inom folkrörelsen Riksteatern. Verksamheten finansieras med anslag från Ungdomsstyrelsen och stöd från Riksteatern genom formellt arbetsgivaransvar för Plurals nationella coach. Uppdragsgivare till coachen är Gruppen av förtroendevalda medlemmar som väljs på två år vid Plurals årsmöte. Plurals arbetsmetod bygger på direktdemokrati via e-tinget, en nätbaserad mötesplats. www.plural.se

Projektet ”Unga Coacher till kulturarenan” ska bedrivas i samarbete med Dalateatern, Sörmlands Musik och Teater, Teater Västmanland, Länsteatern Örebro, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Byteatern Kalmar, Teater Västernorrland, Länsteatern Jämtland Härjedalen, Riksteatern och nätverket Plural.

Kontaktperson: Christoph Fielder, Nationell coach för Plural. Tel: 08-531 99 110, E-post: christoph.fielder@riksteatern.se

Om Riksteatern

Riksteatern är en folkrörelse bestående av 221 riksteaterföreningar som arrangerar och främjar scenkonst och som äger en teater, en turnerande nationalscen för alla. Riksteatern ska ge alla en möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet. Riksteatern har idag drygt 38 500 engagerade medlemmar över hela Sverige och Riksteaterrörelsen medverkar till att årligen nå en publik på över 800 000 besökare, antingen som producent eller som arrangör. Riksteaterns nationella repertoar produceras av avdelningarna Jam, Riks Drama, Riks Gästspel, Tyst Teater och Unga Riks. Cullbergbaletten, Södra teatern och scentidningen Nummer.se är delar av Riksteatern. Riksteatern har mer än 70 år erfarenhet av att spela i hela Sverige. www.riksteatern.se

Vänligen,

Mariana Vodovosoff
Pressekreterare

Mobil: 07 06-37 59 40
E-post: mariana.vodovosoff@riksteatern.se

Riksteatern
145 83 NORSBORG
Tel: 08-531 99 100
Fax: 08-531 830 12
www.riksteatern.se

Tveka inte att höra av dig!