SEKO, facket för service och kommunikation

Plus och minus till Transportpolitiska propositionen

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 14:18 CET

Idag (onsdag) presenterade regeringen och samarbetspartierna den transportpolitiska propositionen, Moderna transporter, Prop. 2005/06:160.Förslaget innehåller enligt SEKO:s förbundsordförande, Janne Rudén, både positiva och negativa inslag.

- Först och främst är det glädjande att propositionen lagts fram och att vi därmed får en sammanhållen transportpolitik. Det är också positivt att man har tagit hänsyn till godstransportdelegationens förslag. Vi noterar också att regeringen och samarbetspartierna är överens om att Sverige inte ska gå före med ytterligare avreglering på persontrafikområdet. Att man utgår från medborgarperspektivet är också bra, säger Janne Rudén, förbundsordförande i SEKO.

I propositionen föreslås bland annat att det inleds en försöksverksamhet där berörda trafikhuvudmän erbjuds ta ansvar för att gemensamt organisera järnvägstrafiken inom en större region. Ett lämpligt område, enligt förslaget, skulle vara järnvägsnätet norr om Sundsvall.

- Vi hade hellre sett att man lagt alla avregleringsförslag åt sidan. Den svenska järnvägen behöver mer samordning och reglering snarare än mer uppstyckning och avreglering, säger Janne Rudén.

Ytterligare information:

Jonas Pettersson, Informations- och presschef, SEKO: 070-631 59 49

Länk till regeringens webbplats (öppnas i nytt fönster):
Sammanfattning av Moderna transporter
Prop. 2005/06:160
http://regeringen.se/sb/d/5913/a/60777