Plusenergi AB

Plusenergi sänker elpriset med drygt 26 procent

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 11:29 CET

Västsvenskarnas elhandelsföretag Plusenergi har beslutat sänka tillsvidarepriset på el med 18,3 öre från och med den 1 mars - en sänkning med 26,8 procent.
Nytt pris* exklusive skatter och avgifter blir 49,9 öre/kWh samt en oförändrad fast årsavgift på 272 kronor.

Prissänkningen är en följd av att priserna på elbörsen har halverats jämfört med för ett halvår sedan. Under sensommaren var elpriserna uppe på rekordhöga nivåer främst beroende på en mycket lång period av varmt och torrt väder, vilket ledde till låga nivåer i vattenmagasinen i kombination med väldigt höga råvarupriser. Den därefter ovanligt milda och blöta hösten och vintern har medfört att vattenmagasinen nu fyllts på och att priserna sjunkit kraftigt.

Tillsvidarepris dyrast
Trots att tillsvidarepriset nu sänks rejält ligger det fortfarande på en högre nivå än det rörliga elpriset och de övriga avtalsformerna.

- Många av våra kunder har tillsvidarepris trots att det är det dyraste alternativet, vilket förmodligen beror på att kunder som inte gör ett aktivt val av avtalsform automatiskt får tillsvidarepris. Vi upplever att många tycker det är svårt at ta ställning till vilken avtalsform man ska välja och därför avstår från att göra ett aktivt val, säger Magnus Palm, försäljningschef på Plusenergi.

Lönsamt vara en aktiv elkund
Plusenergi uppmanar sina kunder att se över vilken avtalsform man har idag och att göra ett aktivt val för att om möjligt sänka sina elkostnader. Bolaget vill samtidigt poängtera att bästa sättet att få ner elräkningen är att minska energiförbrukningen i hemmet. På www.plusenergi.se finns förutom information om de olika avtalsformerna även tips och råd om hur man sparar energi. De kunder som vill veta mer om de olika avtalen och eventuellt välja en ny avtalsform är välkomna att besöka webben eller att kontakta Kundservice på telefon 020-55 55 55.


* Nytt pris inklusive energiskatt och moms är 95,5 öre/kWh samt 340 kr/år. Plusenergis kostnad för elcertifikat är i enlighet med lagändring från och med 1 januari 2007 inräknad i det nya tillsvidarepriset.


Magnus Palm, försäljningschef Plusenergi, telefon 031-333 30 55

Kort om Plusenergi
Med drygt 400 000 kunder är Plusenergi en av Västsveriges största leverantörer av el och energirelaterade tjänster. Bland kunderna återfinns såväl privata hushåll som företag och organisationer. Plusenergi har kontor i Göteborg och Trollhättan.