Plusgymnasiet

Kvalitetspriser till Plusgymnasiet i Falun

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 08:00 CET

Plusgymnasiet är en etablerad gymnasieskola och finns på 15 orter runt om i Sverige från Malmö i söder till Sundsvall i norr. Varje år delar Plusgymnasiet ut olika kvalitetsutmärkelser och 2013 har två av totalt fem utmärkelser tilldelats Plusgymnasiet i Falun:

-Årets kvalitetsskola
-Årets skola med högst upplevd kvalitet

Plusgymnasiet undersöker varje år hur skolornas elever trivs på skolan. Faktorer om studiemiljön, om eleven känner sig trygg, om eleverna får den hjälp som önskas, om undervisningen är lustfylld, om eleven blir behandlad med respekt av andra elever och lärare, är några av de frågor som undersöks.

-Att trivsel är en av de absolut viktigaste orsakerna till att elever lyckas med sin skolgång och uppnår sina mål visar forskningen tydligt. Av den anledningen är resultaten i Falun mycket positiva för eleverna och skolan, säger Fredrik Ericsson, kvalitetsansvarig på Plusgymnasiets huvudkontor i Göteborg.

Motivering för Årets kvalitetsskola 2013 lyder: För en verksamhet som präglas av många ”plus” – ökad måluppfyllelse, nöjda elever, nöjd personal och positiv elevtillströmning.

-Vi är otroligt glada och stolta över våra två kvalitetsutmärkelser. Det visar att vårt systematiska kvalitetsarbete fungerar och att vi bedriver kvalitativ skolverksamhet som ger resultat på både kort och lång sikt, säger Robert Schultz, rektor på Plusgymnasiet i Falun.

För mer information om Plusgymnasiet kontakta Robert Schultz, rektor på Plusgymnasiet i Falun, 070-274 95 86, robert.schultz@plusgymnasiet.se 

Plusgymnasiet - Vi ger mer
Nej, vi heter inte Plusgymnasiet av en slump. Vi valde namnet för att vi vet att du vill ha ut mer av din gymnasietid. Mer stimulans, mer kunskaper, bättre resurser och på längre sikt: bättre möjligheter att göra det du vill med ditt liv. Vi ser det som din rättighet. Det är det som är ledstjärnan i vår verksamhet. På www.plusgymnasiet.se får du veta mer om oss och det mervärde vi kan ge dig.

Plusgymnasiet är en del av AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag, som  har omkring 48 000 förskolebarn och elever samt cirka 20 000 vuxenstuderande i sina verksamheter. AcadeMedia har cirka 300 enheter och 8 500 medarbetare. Inom AcadeMedia har alla skolor en elevgaranti vilket innebär att du som elev är garanterad att få slutföra dina studier hos oss. Läs mer om elevgarantin på AcadeMedias hemsida.