SEKO, facket för service och kommunikation

Plusjobb, friår försvinner. Åtgärder fasas ut

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 17:21 CET

Regeringen har aviserat förändringar i de arbetsmarknadspolitiska programmen i regeleringsbrevet för AMS den 19 oktober. I budgetpropositionen föreslås att 90 000 personer i genomsnitt får delta i Arbetsförmedlingens program år 2007 och 65 000 år 2008. I dag deltar 155 000 personer i sådana program.

Bo Bylund, AMS generaldirektör, har beslutat att införa ett omedelbart stopp för nya anvisningar till flera typer av program. Arbetsförmedlingen kommer därigenom att successivt anpassa nuvarande programvolym om 155 000 deltagare till 90 000 deltagare nästa år.

Ändringen innebär att de arbetsmarknadspolitiska programmen plusjobb, utbildningsvikariat, friår och akademikerjobb försvinner och ska fasas ut. Arbetsförmedlingen beviljar därför inte fler platser eller ger arbetsgivare ekonomiskt stöd för dessa program. För dem som redan påbörjat ett av dessa program innebär det ingen förändring av tiden för deltagandet i programmet eller övriga villkor.

De som beviljats plats i något av dessa program, men inte hunnit börja före den 24 oktober, får börja i enlighet med tidigare beslut.

För ytterligare information kring förändringarna hänvisas till Arbetsförmedlingens Kundtjänst, 0771-416 416 eller den lokala arbetsförmedlingen. www.ams.se