Arbetsförmedlingen

Plusjobb och utbildningsvikariat ger möjligheter: Sätt 20 000 arbetslösa i arbete

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 11:04 CEST

AMS generaldirektör Bo Bylund medverkade i dag vid Sveriges Kommuner och Landstings arbetsmarknadskonferens i Sollentuna i Stockholm. 250 företrädare för landets kommuner och landsting deltog i konferensen.Bo Bylund talade om den svenska arbetsmarknaden och redovisade starka tecken på att den förbättras. Samtidigt är flera hundra tusen arbetslösa i en svår situation. Han berättade att omkring 4 000 personer nu har ett plusjobb och omkring 700 ett utbildningsvikariat. Regeringens jobbpaket möjliggör för kommuner och landsting att sätta ytterligare minst 20 000 arbetslösa i arbete.– Under det första kvartalet i år har kommuner och landsting endast använt en mindre del av de medel som regeringen har anvisat till plusjobb och utbildningsvikariat, sade Bo Bylund. Vi vet samtidigt att många kommunmedborgare kan få del av den förbättrade service som plusjobbare kan erbjuda. Nu har vi alla ansvar för att snabba på rekryteringarna till plusjobben. De arbetslösa måste få chansen nu!Fler i praktik, feriejobb och arbetsmarknadsutbildning

Bo Bylund avslöjade, på konferensen, att AMS har fördelat ytterligare 25 miljoner kronor till arbetsförmedlingarna för feriejobb till ungdomar i kommunerna. Minst 60 000 ungdomar kan nu göra en viktig insats i sommar: totalt finns 100 miljoner för ändamålet.AMS har också fördelat ytterligare 250 miljoner för arbetsmarknadsutbildning och 631 miljoner för aktivitetsstöd till arbetslösa. Arbetsförmedlingarna kan därmed erbjuda ytterligare 8 000 arbetslösa praktik, utbildning eller andra program.Bo Bylund påminde om den generationsväxling som många arbetsgivare, framför allt i den kommunala sektorn, står inför. Närmare hälften av de anställda i Rättviks, Säters och Smedjebackens kommuner, till exempel, går i pension de närmaste fem åren. I detta sammanhang talade Bo Bylund om situationen för arbetslösa ungdomar och utomnordiskt födda.– Ungdomarna är morgondagens arbetskraft. De måste få komma in på arbetsmarknaden för att få erfarenhet och möjlighet att använda färska kunskaper innan de förlorar tilltron till sin egen förmåga, avslutade Bo Bylund.

För kommentarer: Presskontakt:
Bo Bylund Malin Engstedt

070-5818 240 08-5860 6310