Sveriges Kommuner och Landsting

Plusjobben försvinner snabbt om ersättningen minskas

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 17:09 CET

Regeringen har fattat beslut om att inom en månad ta bort 600 miljoner kronor för merkostnadsersättning för plusjobben.
– Det här är ett dråpslag för alla de människor som har fått en långsiktig möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, säger Ilmar Reepalu, Svenska Kommunförbundets ordförande.

Plusjobben infördes av den förra regeringen för att hjälpa långtidsarbetslösa tillbaka till arbetsmarknaden. I statens stöd ingick, förutom lönekostnaden, en så kallad merkostnadsersättning. Den nuvarande regeringen har beslutat att fasa ut plusjobben fram till 2008. Men redan nu vill man ta bort merkostnadsersättningen som bland annat finansierat plusjobbarnas handledare och utbildning.

– Staten har infört systemet med plusjobb. För att förbättra möjligheten för långtidsarbetslösa människor att komma tillbaka i arbete har kommunerna tagit ansvar och tecknat avtal med staten om plusjobb. Med ett penndrag ändras nu förutsättningarna, säger Ilmar Reepalu.

– Kommunerna tror sig ha tecknat bindande avtal med länsarbetsnämnderna med sex månaders uppsägningstid. Regeringens beslut gör att dessa avtal i väsentliga delar blir ogiltiga. Det är oacceptabelt, säger Ilmar Reepalu.

– Detta skapar mycket stora problem för kommunerna som får stora kostnader och tvingas säga upp både handledare och plusjobbare. Kommunerna måste kunna lita på att staten fullföljer sina satsningar, säger Ilmar Reepalu.

För mer information: Avd. för lärande och arbetsmarknad, Utredare Torgny Ljungkvist,
Tfn 08-452 78 21, Mobil 070-319 78 21, torgny.ljungkvist@skl.se, Avdelningschef Britta Rundström, Tfn 08-452 79 06, Mobil 070-342 49 82, britta.rundstrom@skl.se

Pressjour: 08 - 452 7101