Almega

Plusjobben löser inte Sveriges stora utmaning

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 15:46 CEST

- Regeringen borde ge sig i kast med ekonomins stora utmaningar i stället för att försöka lappa och laga med plusjobb, säger Owe Danemar, Almegas chefsekonom, i en kommentar till vårbudgeten.

- När globaliseringen sveper över oss, Sverige får en allt mer åldrande befolkning, och ungdomsarbetslösheten är hög, måste ansvariga politiker gripa sig an de möjligheter och de utmaningar detta medför, säger Owe Danemar.

- Och då måste man göra något åt de höga skattekilarna, och sluta motarbeta företagande inom vård, skola och omsorg, säger Owe Danemar.

- Tjänstesektorn har en rad förslag som skulle ge varaktiga och riktiga jobb. Om regeringen hade varit angelägen om att skapa nya jobb och minska arbetslösheten, skulle man ge tjänsteföretagen förutsättningar att växa i stället för att motarbeta dem, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef för Almega.

- Istället för stopplagar och misstänkliggörande av företagare inom offentlig sektor, behöver man släppa fram en mångfald av utförare. En bra hemmamarknad i kombination med ett tjänstedirektiv möjliggör en export av välfärdstjänster, säger Ulf Lindberg.

- Ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster skulle ge 10 000 nya jobb, och en konkurrensutsättning av AMS skulle betydligt snabbare ge arbetslösa ett jobb, säger Ulf Lindberg.

För mer information:
http://www.almega.se/press

Owe Danemar
chefekonom
tel. 08-762 69 16
mobil. 070-345 69 16

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tel. 08-762 69 51
mobil. 070-345 69 51

Anders Broberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega har cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda inom ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen.