Nynäshamns kommun

Plusresultat för Nynäshamn

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 13:25 CET

Det preliminära bokslutet för Nynäshamns kommun visar på ett plus på 14,4 miljoner.

- Trots att vi inom vår socialbudget (främst äldreomsorgen) använt 22 miljoner kronor
mer än budgeterat visar vi 2006 upp det starkaste resultatet under 2000-talet.
Samtidigt växer Nynäshamn så det knakar, säger Ilija Batljan, kommunstyrelsens ordförande.

Det är resultatet för Nynäshamns kommun när nu bokslutet för 2006 kan summeras.
Därmed klarar kommunen också kommunallagens balanskrav.

- Vi behöver ha också i fortsättningen ha ett resultat på minst denna nivå för att vi ska
klara en ekonomi i balans, säger kommunens ekonomichef Jörn Karlsson.

År 2006 ökade befolkningen i Nynäshamns kommun med 344 personer till totalt 24 992 invånare
den sista december 2006 och det föds fler än som dör i kommunen. Jörn Karlsson gläds också åt
att det långsiktigt nu finns signaler om att befolkningsökningen kan bli än större och att det
därmed blir fler skattekronor att räkna in.
- Det byggs allt fler bostäder. Under 2007-2009 planeras för cirka 1000 nya lägenheter och vi har
bra planer för fortsatt bostadsbyggande, säger Jörn Karlsson.

_______________________________________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:
Ilija Batljan, kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen,
070-518 39 67 ilija.batljan@nynashamn.se

Jörn Karlsson, ekonomichef Nynäshamns kommun,
08-520 681 71 jorn.karlsson@nynashamn.se