Umeå kommun

Plusresultat för Sävar

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2014 14:13 CET

Sävar kommundelsnämnd uppvisar ett överskott för 2013 på drygt 800 000 kronor. Detta trots en extrakostnad på drygt 2 miljoner kronor för evakuering av Sävar skola för ombyggnad.

Minusresultatet för för- och grundskolan blev drygt 3,2 miljoner kronor. Orsakerna utöver nämnda extrakostnad är ökat behov av elevstöd och en personalförstärkning inom skolbarnomsorgen.
Utan extrakostnaden för Sävar skola skulle det positiva resultatet för hela nämnden ha varit närmare 3 miljoner kronor. Detta är positivt med tanke på att kostnaden för skolverksamheten väntas öka under 2014.

Vård och omsorg
Vård och omsorg uppvisar ett resultat om plus 3,3 miljoner kronor. Förklaringen är lägre kostnader än förväntat för verksamhet inom ”hjälp i hemmet” och individ- och familjeomsorg samt lägre personalkostnader för vård- och omsorgsverksamheterna.

Kvalitetsarbete
En samordning av boendeplacering inom äldreomsorgen och arbetet med kvalitetsregister har lett till märkbara förbättringar. En stor andel brukare är nöjd med omsorgen. Sävar kommundelsnämnd noterar också positiva behandlingsresultat för personer med missbruksproblem samt effektivare förhandsbedömningar inom individ- och familjeomsorg.

Lägre sjukfrånvaro
Andelen heltidsanställda i Sävar är något mindre än målet, men å andra sidan finns det deltidsarbetande som inte önskar arbeta heltid.
Sjukfrånvaron 2013 var lägre än året innan. Sävar kommundelsnämnd är den enda nämnd i kommunen med ansvar för vård och omsorg som kan uppvisa en sådan minskning.

Mer information:

Bengt Holm (S)
ordförande, Sävar kommundelsnämnd
Umeå kommun
070-574 56 30
bengt.holm@umea.se

Greger Knutsson (M)
vice ordförande, Sävar kommundelsnämnd
Umeå kommun
070-665 57 80
greger.knutsson@botsmark.se