Umeå kommun

Plusresultat och minskad sjukfrånvaro inom gymnasieskolan

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2018 12:16 CET

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett överskott på 4,7 miljoner kronor 2017. Inom gymnasieverksamheten finns det dock ett par skolor som har gjort minusresultat i förhållande till budget.

Det totala resultatet är bättre än prognosen som pekade på ett mindre underskott. Förbättringen finns inom gymnasieverksamheten och beror främst på högre intäkter än förväntat från Migrationsverket och att färre elever har valt att gå på en fristående skola. Två av gymnasieskolorna har underskott som bland annat beror på att det finns program som inte är fyllda och ekonomiskt hållbara. Ett antal åtgärder har gjorts som förväntas få effekt under det kommande året.

Minskad sjukfrånvaro

Mätvärdet för sjukfrånvaron visar en positiv utveckling och har i jämförelse med föregående år minskat från 5,5 procent år 2016 till 5,1 procent år 2017. Sjukfrånvaron och understiger nu nämndens målvärde på 5,2 procent. Minskningen har främst skett inom gymnasieskolan och gäller den långa sjukfrånvaron från dag 91 och mer. Korttidsjukfrånvaron ligger på en relativt konstant nivå inom hela verksamheten.

Fler elever tar examen

Av de elever som lämnade de kommunala gymnasieskolorna vårterminen 2017 nådde 90 procent av eleverna gymnasieexamen. Gymnasieskolorna har stärkt sin position och är näst bäst i landet i kommungruppen med jämförbara kommuner när det gäller andel elever som får en gymnasieexamen. Detta oavsett vilka parametrar som undersöks, gymnasieexamen efter tre eller fyra år, från högskoleförberedande eller yrkesprogram. När resultatet viktas mot socioekonomiska bakgrundsfaktorer som föräldrarnas utbildningsnivå har de kommunala gymnasieskolorna bäst resultat i hela kommungruppen. Det framgår av ”Öppna jämförelser för gymnasieskolan” som genomförs varje år av Sveriges kommuner och landsting (SKL). En slutförd gymnasieutbildning är en avgörande faktor för ungdomars etablering i arbetslivet och för fortsatta studier.

Mer information: 

Peter Vigren (S)
Ordförande
070-549 46 99
peter.vigren@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.