Vetenskapsrådet

PM Forskning & Medicin Nr 3 2003: Graviditeten – den naturliga transplantationen

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 10:19 CEST

Graviditeten är naturens egen framgångsrika transplantation. Patientorganisationer vill inspirera till ny forskning. Universiteten får större inflytande över hur ALF-medlen används i sjukvården. Det är något av innehållet i det nya numret av Forskning & Medicin.

Tema Immunologi: Graviditeten – den naturliga transplantationen

Graviditeten är naturens egen framgångsrika transplantation. Spontana aborter och havandeskapsförgiftning kan bero på att kvinnans immunsystem inte fungerar som det ska. För att graviditeten ska förlöpa normalt krävs en omfattande anpassning av immunsystemet.

Intervju: Inspiratörer till ny forskning

Han vill öka patientgruppernas inflytande på forskningen och förändra sjukvårdens attityder. Diabetesförbundets ordförande Stefan Leufstedt efterlyser också en debatt om vad medicinsk forskning betyder för människors hälsa.

ALF-avtal: Större inflytande för universiteten

Universiteten får ett större inflytande över hur ALF-medlen används i sjukvården. Landstingens ersättning för att de medverkar i läkarutbildningen höjs med närmare 100 miljoner kronor. Det är några av nyheterna i det nya ALF-avtalet som innebär ett fördjupat samarbete mellan universitet och landsting.

Intervju: ”Patientsäkerhet har hög prioritet”

Kjell Asplund vill arbeta för kvalitet och säkerhet i sitt nya jobb som överdirektör på Socialstyrelsen. Han anser också att det behövs fler stora kliniska studier som initieras av forskarna själva.

Alternativmedicin: Brett utbud men dålig dokumentation

De senaste åren har intresset för alternativmedicin ökat, både inom och utanför den etablerade vården. Idag används alternativa behandlingsmetoder inom samtliga landsting och många menar att området kommer att få allt större betydelse. Samtidigt betonas vikten av ökad forskning eftersom de alternativa metoderna ofta är dåligt vetenskapligt dokumenterade.

Om tidskriften Forskning & Medicin

Tidskriften Forskning & Medicin ges ut av ämnesrådet för medicin vid Vetenskapsrådet i samarbete med de medicinska fakulteterna i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala samt Karolinska Institutet. Tidningen handlar om aktuella medicinska forskningsfrågor och kommer ut fyra gånger per år.

Prenumerera gratis

Vill du prenumerera gratis på Forskning & Medicin? Då kan du registrera dig som prenumerant på tidningens webbplats www.vr.se/medicin eller beställa en prenumeration via forskningmedicin@vr.se