Miljödepartementet

PM om fukt, mögel och buller överlämnat

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 13:26 CEST

Utredaren, förre förbundsordföranden Ove Bengtsberg, överlämnade på torsdagen Byggnadsmiljöutredningens förslag till delmål för inomhusmiljön beträffande fukt- och mögelskador samt inomhusbuller i enlighet med sina direktiv.

Utredaren konstaterar att det föreligger stora brister i kunskapsunderlaget beträffande inomhusmiljön och dess effekter. Han föreslår därför att det görs en kartläggning av de fukt- och mögelrelaterade skadorna på byggnader samt de problem med inomhusbuller som finns för att därefter prioritera vilka åtgärder som är mest angelägna att vidta.

- Jag anser att det vore värdefullt att få klarhet i hur stora fukt- och mögelskadorna är. Sedan den senaste mer omfattande kartläggningen genomfördes har det byggts upp emot en halv miljon nya lägenheter och det har hänt mycket både när det gäller nyproduktionen och i det befintliga beståndet. Vi behöver få en uppfattning om problemens omfattning och utveckling för att kunna göra en riktig prioritering, säger Ove Bengtsberg.

Byggnadsmiljöutredningen fortsätter nu arbetet med bl. a. en utvärdering av ventilationskontrollen och med att lämna förslag på en permanent expertgrupp som bl. a. ska analysera fel och skador i byggnader och anläggningar.

Utredarens PM finns om länk till höger.

Kontakt
Utredaren Ove Bengtsberg
Tel. 070 590 40 37