Silf Competence AB

PMI föll till 53,0 i juni – Produktion och orderingång saktar in

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2016 09:07 CEST

  • PMI-total noterades till 53,0 i maj och föll därmed med 1,0 indexenheter från i maj. De främsta förklaringsfaktorerna bakom fallet var delindex för orderingång och produktion som backade med 2,9 respektive 2,4 indexenheter under månaden.
  • Orderingången från exportmarknaden fortsatte att öka, om än i långsammare takt, och indexet noterades till 50,9 för juni. Motsvarande för hemmarknaden uppvisade likaledes en avmattning i juni med en notering på 50,9 jämfört med 56,5 i maj.
  • Delindex för sysselsättning steg i juni och noterades till 51,0 jämfört med 49,2 i maj. Delindexet gav därmed det största positiva bidraget till PMI-total (0,4 indexenheter). Industrins inköpschefer har bortsett från föregående månad uttryckt ett behov av nyanställningar sedan knappt två år tillbaka. Även delindex för leverantörernas leveranstider noterades i tillväxtzonen på 51,5 efter att ha fallit tillbaka till 49,7 föregående månad. Index för orderstockar steg med 3,2 indexenheter i juni.
  • Index för produktionsplanerna steg med 4,8 indexenheter i juni till 62,7. Samtidigt steg index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser till den högsta noteringen på fem år med ett utfall på 56,8 för juni. Indexet steg med 3,8 indexenheter från föregående månad. Juni månad visade fortsatt på krympande lager, om än i långsammare takt, med en notering på 48,8 jämfört med 47,2 i maj.

För ytterligare information:
Nicole Bångstad, Swedbank Makroanalys, tfn 070-533 04 41, nicole.bangstad@swedbank.se & Johan Almesjö, Silf, tfn 076-111 23 69, medlem@silf.se

Silf Competence - utbildar Sveriges främsta inköpare, logistiker och upphandlare!

Silf Competence AB är Sveriges ledande utbildningsföretag inom inköp, offentlig upphandling logistik, affärsförhandling och juridik. Du kan läsa en enstaka kurs eller ett helt certifieringsprogram. Vi är mest kända för våra internationella certifieringsprogram inom inköp, logistik och upphandling samt för våra förhandlingsutbildningar. Vår huvudfokus är att kompetensutveckla både individ och företag för att ge ökad lönsamhet. Vi har en egen tidning Silf Supply Chain Outlook samt en branschförening där du som medlem får ta del av fina förmåner. 

Välkommen att läsa mer om oss på www.silf.se

Silf omsätter kunskap till hållbar lönsamhet!