Silf Competence AB

PMI föll till 55,5 i januari – Nyanställningsbehovet stiger än  

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 09:06 CET

  • PMI-total föll med 0,5 indexenheter från 56,0 till 55,5 i januari. Nedgången drevs av lägre indextal för orderingång och produktion, som dock låg kvar i tillväxtzonen med marginal. Industrikonjunkturen har inlett året positivt med en stadig tillväxttakt, stigande efterfrågan och optimistiska produktionsplaner. Mot detta ställs dock fallande rå- och insatsvarupriser.

  • Delindex för orderingång var 56,6 i januari - en nedgång med 1,3 indexenheter från föregående månad. Såväl hemmamarknadens som exportmarknadens orderingång ökade med indextal på 56,6 (+3,6 indexenheter) respektive 52,8 (-2,5 indexenheter). Senast indextalet för inhemska order noterades på en högre nivå var i april 2014. Orderstocksomdömet steg också och index noterades till 53,7.

  • Delindex för produktion minskade från 60,5 till 57,9 i januari. Trots nedgången var tillväxttakten fortsatt hög och produktionsplanerna för kommande halvår var ljusa med ett indextal på 62,2. Därtill signalerade delindex för sysselsättning ett stigande nyanställningsbehov vilket varit fallet sedan augusti 2014. För januari var delindex för sysselsättning 54,7 - en uppgång med 1,5 indexenheter från december.

  • Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser föll från 42,7 till 40,6 i januari. Återigen var nedgången bred och ett tre-månaders glidande medelvärde ger än så länge inget tecken på ett stigande kostnadstryck.

Silf Competence - utbildar Sveriges främsta inköpare, logistiker och upphandlare!

Silf Competence AB är Sveriges ledande utbildningsföretag inom inköp, offentlig upphandling logistik, affärsförhandling och juridik. Du kan läsa en enstaka kurs eller ett helt certifieringsprogram. Vi är mest kända för våra internationella certifieringsprogram inom inköp, logistik och upphandling samt för våra förhandlingsutbildningar. Vår huvudfokus är att kompetensutveckla både individ och företag för att ge ökad lönsamhet. Vi har en egen tidning Silf Supply Chain Outlook samt en branschförening där du som medlem får ta del av fina förmåner. 

Välkommen att läsa mer om oss på www.silf.se

Silf omsätter kunskap till hållbar lönsamhet!