Swedbank

PMI ökade till 36,7 i mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 08:51 CEST

Uppbromsning - likväl fortsätter nedgången i industrin.

* PMI ökade till 36,7 i mars jämfört med 33,9 månaden innan. Det är dock för tidigt att kunna bedöma om svensk industri har passerat konjunkturbotten. Utfallet för årets första kvartal visar att industrikonjunkturen har planat ut på en låg nivå efter det kraftiga fallet under fjolårets sista kvartal.

* Orderingång och produktion gav de största positiva bidragen till PMI under mars månad, medan lager och leveranstider bidrog negativt.

* Det svaga orderläget och krympande orderstockar visar att en majoritet av industriföretagen räknar med att dra ned på produktionsvolymen under det närmaste halvåret. Pessimismen är dock inte lika utbredd som i december 2008.

* Sysselsättningen inom industrin krymper när företagen anpassar personalstyrkan till den lägre produktionsnivån. Mot bakgrund av företagens återhållsamma produktionsplaner fortsätter sannolikt den nedåtriktade sysselsättningstrenden de närmaste kvartalen.

* Rå- och insatsvarupriser faller trots kronans försvagning. Indexet sjönk till 27,7 i mars jämfört med 30,4 i februari vilket innebär ett fortsatt dämpat pristryck från industrins underleverantörsled. Svårigheter att övervältra kostnadshöjningar under rådande konjunkturläge kan också förklara den svaga prisutvecklingen.

--------------

Total- och delindex för mars 2009 (inom parentes värden från februari 2009)

36,7 (33,9) +2,8 Totalindex

35,1 (28,8) +6,3 Orderingång
38,8 (34,0) +4,8 Produktion
31,1 (31,0) +0,1 Sysselsättning
28,0 (28,4) -0,4 Leverantörernas leveranstider
39,6 (36,6) +3,0 Lager

39,7 (29,7) +10,0 Orderingång export
35,5 (30,5) +5,0 Orderingång hemma
30,8 (29,7) +1,1 Orderstock
27,7 (30,4) -2,7 Leverantörernas rå- och insatsvarupriser
38,5 (33,5) +5,0 Import
38,2 (35,8) +2,4 Planerad produktion det närmaste halvåret

--------------

Nästa publicering: Måndagen den 4 maj 2009

Jörgen Kennemar, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank, tfn 08-5859 1478
jorgen.kennemar@swedbank.se

Hans-Gunnar Gustavsson, Silf,08-752 1670, professionals@silf.se