Swedbank

PMI ökade till 50,5 i juni - konjunkturnedgången i industrin har stannat av

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 09:15 CEST

* PMI steg med 6,8 indexenheter i juni till 50,5 från 43,7 i maj. Det är första gången sedan juni förra året som svensk industri åter befinner sig i tillväxtzonen. Tolkningen av den kraftiga uppgången i indexet bör dock tas med viss försiktighet eftersom återhämtningen sker från en historiskt låg nivå.

* Produktion, orderingång och företagens leveranstider svarade för de största positiva bidragen till att PMI steg i juni. Industriföretagens orderstockar krymper dock fortfarande, om än i en avtagande takt.

* Industriföretagens minskning av personalstyrkan fortsatte under juni månad. Även om produktionsplanerna har reviderats upp de senaste månaderna och orderläget samtidigt börjat ljusna, fortsätter industrin att minska antalet sysselsatta.

* Indexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 43,3 i juni och visar på ett fortsatt lågt pristryck från leverantörsledet. Det alltjämt svaga efterfrågetrycket inom industrin försvårar möjligheterna att höja priserna.Total- och delindex för juni 2009 (inom parentes värden från maj 2009)

50,5 (43,7) 6,8 Totalindex

54,7 (46,4) 8,3 Orderingång
55,8 (47,4) 8,4 Produktion
36,0 (31,1) 4,9 Sysselsättning
42,4 (34,2) 8,2 Leverantörernas leveranstider
34,0 (33,5) 0,5 Lager

54,4 (47,5) 6,9 Orderingång export
49,2 (44,1) 5,1 Orderingång hemma
47,4 (42,8) 4,6 Orderstock
43,3 (32,7) 10,6 Leverantörernas rå- och insatsvarupriser
47,3 (41,0) 6,3 Import
55,2 (47,3) 7,9 Planerad produktion det närmaste halvåret


Nästa publicering av Inköpschefsindex: Måndagen den 3 augusti 2009

Jörgen Kennemar, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank, tfn 08-5859 1478
jorgen.kennemar@swedbank.se
Hans-Gunnar Gustavsson, Silf, 08-752 1670, professionals@silf.se