Swedbank

PMI sjönk till 56,0 i november 2009 – orderingången ökar långsammare

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 09:24 CET

* PMI-totalt sjönk till 56,0 i november, från 56,7 i oktober. Den svenska industrikonjunkturen stärks fortfarande, även om takten har dämpats något. Det är den sjätte månanden i rad som PMI befinner sig i tillväxtzonen.

* Orderingången, som har störst vikt av PMI:s fem delindex, bidrog mest till nedgången av totalindexet. Produktionen och leveranstiderna medförde också att PMI sjönk, medan neddragningar av lager gav ett marginellt positivt bidrag.

* Sysselsättningsindexet gick mot strömmen och ökade med 4,9 enheter till 48,7. Allt färre företag har minskat sin personalstyrka. Företagens produktionsplaner det kommande halvåret var oförändrade jämfört med oktober, och indikerar alltjämt produktionsökningar.

* Indexet för rå- och insatsvarupriserna steg relativt kraftigt och nådde sin högsta nivå sedan augusti ifjol. Sannolikt slår ökade världsmarknadspriser på rå- och insatsvaror igenom på hemmamarknaden, samtidigt som kronförstärkningen inte fullt ut kompenserar detta.

-----

Total- och delindex för november 2009 (inom parentes värden från oktober 2009)

56,0 (56,7) -0,7 Totalindex

57,9 (60,8) -2,9 Orderingång
59,0 (61,7) -2,7 Produktion
48,7 (43,8) +4,9 Sysselsättning
55,0 (56,2) -1,2 Leverantörernas leveranstider
41,3 (41,6) -0,3 Lager

59,7 (60,7) -1,0 Orderingång export
53,6 (55,8) -2,2 Orderingång hemma
53,6 (58,9) -5,3 Orderstock
59,8 (56,7) +3,1 Leverantörernas rå- och insatsvarupriser
57,0 (55,8) +1,2 Import
62,2 (62,2) ±0,0 Planerad produktion det närmaste halvåret

-----

Nästa publicering: Måndagen den 4 januari 2010

För ytterligare information:

Magnus Alvesson, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank, tfn 08-5859 3341 magnus.alvesson@swedbank.se
Hans-Gunnar Gustavsson, Silf, tfn 08-752 1670, professionals@silf.se