Swedbank

PMI sjönk till 60,6 i augusti 2010

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 09:28 CEST

– ökningstakten i produktion och orderingång har dämpats

* PMI sjönk till 60,6 i augusti, jämfört med 64,2 i juli. Alltjämt expanderar svensk tillverkningsindustri, men takten i uppgången har mattats av i förhållande till vår- och sommarmånaderna.

* Det största negativa bidraget till nedgången i PMI svarar industriproduktionen för, följt av orderingången som stiger men i ett lugnare tempo. Den långsammare expansionen syns både på hemma- och exportmarknaderna.

* Däremot steg företagens produktionsplaner något ytterligare och en majoritet räknar med expansion det närmaste halvåret trots signaler om en svagare global aktivitet. Dessutom fortsätter nyanställningarna att öka inom industrin. Delindex för sysselsättningen nådde 60,5 – det högsta utfallet sedan 1995.

* Flertalet industriföretag redovisar stigande rå- och insatsvarupriser, men indexnedgången till 68,5 indikerar att prisuppgångarna dämpas i takt med en långsammare global konjunkturförstärkning.


-----------------
Nästa publicering: Fredagen den 1 oktober 2010


För ytterligare information:

Cecilia Hermansson, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank, tfn 08-5859 7720
cecilia.hermansson@swedbank.se
Sebastian Bergfelt, Silf, tfn 073-944 6450, professionals@silf.se