Silf Competence AB

PMI sjönk till 60,4 i juli – nedväxling från en hög nivå

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2017 08:56 CEST

PMI sjönk till 60,4 i juli

– nedväxling från en hög nivå

  • PMI-total föll med 1,9 indexenheter och noterades till 60,4 i juli jämfört med 62,3 i juni. Nedgången drevs främst av orderingången men flera delindex stod för negativa bidrag. PMI för industrin har, med undantag för maj, noterats över 60,0 sedan december ifjol.
  • Delindex för orderingången föll med 4,4 indexenheter till 61,5 i juli.  Orderingången svarade mot ett negativt bidrag om 1,3 indexenheter till PMI. Det enda delindexet som gav ett positivt bidrag var produktionen. Delindex för produktion registrerades till 64,4 i juli vilket bidrog med 0,3 indexenheter till PMI.
  • Delindex för sysselsättning sjönk med 3,1 indexenheter till 57,6 i juli. Detta drog ned PMI med 0,6 indexenheter. Samtidigt föll index för företagens produktionsplaner till 68,6 från 73,0 i juni.
  • Index för rå- och insatsvarupriser föll i juli med 2,9 indexenheter till 54,9 vilket är den lägsta nivån sedan augusti 2016.

 
Läs hela PMI - juli 2017

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.
Nästa publicering av Inköpschefsindex: fredagen den 1 september 2017

För ytterligare information:
Cathrine Danin, Swedbank Makroanalys, tfn 08- 700 92 97, cathrine.danin@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

Silf Competence - utbildar Sveriges främsta inköpare, logistiker och upphandlare!

Silf Competence AB är Sveriges ledande utbildningsföretag inom inköp, offentlig upphandling logistik, affärsförhandling och juridik. Du kan läsa en enstaka kurs eller ett helt certifieringsprogram. Vi är mest kända för våra internationella certifieringsprogram inom inköp, logistik och upphandling samt för våra förhandlingsutbildningar. Vår huvudfokus är att kompetensutveckla både individ och företag för att ge ökad lönsamhet. Vi har en egen tidning Silf Supply Chain Outlook samt en branschförening där du som medlem får ta del av fina förmåner. 

Välkommen att läsa mer om oss på www.silf.se

Silf omsätter kunskap till hållbar lönsamhet!