Swedbank

PMI sjönk till 61,8 i oktober 2010

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 10:58 CET

– expansionen i industrin fortsätter men i lägre takt

* PMI föll till 61,8 i oktober från 63,3 i september. Det innebär att den svenska industrikonjunkturen fortsätter att stärkas, om än i en svagare takt.

* Industriproduktionen och orderingången svarade för de största negativa bidragen till att PMI minskade. Också sysselsättningsökningen avtog, även om det alltjämt är en övervikt av företag som rapporterar ökat antal anställda. Att leveranstiderna steg till den högsta nivån sedan juni tyder dock på ett stigande efterfrågetryck inom industrin.

* Farhågor om en svagare omvärldskonjunktur har ännu inte satt några djupare avtryck i svensk industri. I oktober skruvade industriföretagen upp sina produktionsplaner för det närmaste halvåret och indexet befinner sig därmed alltjämt över 70-strecket.

* Index för rå- och insatsvarupriser föll till 66,4 i oktober jämfört med 71,1 i september, vilket innebär att det fortfarande är en övervikt av företag som anger stigande priser. En starkare krona bidrar dock till att den globala råvaruprisuppgången begränsas för svenska företag, vilket på sikt kan ge ett lägre inhemskt pristryck både i producent- och konsumentledet.

Nästa publicering: Onsdagen den 1 december 2010


För ytterligare information:

Jörgen Kennemar, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank, tfn 08-5859 7730
jorgen.kennemar@swedbank.se
Sebastian Bergfelt, Silf, tfn 073-944 6450, professionals@silf.se