Swedbank

PMI steg till 49,8 i oktober 2011

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 09:11 CET

blandade signaler om vart industrikonjunkturen är på väg

  • PMI-totalt steg till 49,8 i oktober, från 48,1 i september. Alltjämt har index den senaste tremånadersperioden (augusti-oktober) understigit 50-strecket, d v s skiljelinjen mellan tillväxt och avmattning i industrin, och i jämförelse med perioden maj-juli har industrikonjunkturen tydligt försvagats.

  • Delindex för orderingången svarade för det största positiva bidraget till uppgången i PMI-totalt. Orderingången såväl som sysselsättningen nådde nu upp över 50-strecket, vilket tyder på att försämringen i industrikonjunkturen stannade av i oktober. 

  • Industriföretagens produktionsplaner har skruvats ned ytterligare men inte lika kraftigt som under tremånadersperioden innan. Planerna är fortfarande lätt expansiva, men i mindre omfattning än tidigare. I kombination med neddragningarna av lagren, tyder detta på att företagen förbereder sig för en svagare konjunktur.

  • Pristrycket från producentledet har sjunkit ytterligare och mer markant. I oktober föll indexet för rå- och insatsvarupriser till 39,9 jämfört med 47,0 månaden innan, och det var väl i linje med råvaruprisfallet samt utsikterna om en konjunkturavmattning. 

För ytterligare information: Cecilia Hermansson, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank,
tfn 08-5859 7720, cecilia.hermansson@swedbank.se