Silf Competence AB

PMI steg till 54,9 i november – Produktionen ångar på

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 09:37 CET

  • PMI-total stärktes från 53,4 till 54,9 i november – en uppgång med 1,5 indexenheter. Tillväxttakten inom industrisektorn är stadig enligt ett tre-månaders glidande medelvärde och totalindex har legat i tillväxtzonen i 31 månader. I november svarade produktionen för störst positivt bidrag (+0,7 indexenheter) till PMI medan lager av inköpt material bidrog negativt (-0,1 indexenhet).
  • Delindex för orderingång steg med en indexenhet till 54,2 i november. Månadens notering var mer eller mindre i linje med genomsnittet hittills i år på 54,8. Såväl index för exportmarknaden som hemmamarknaden stärktes och noterades för femte månaden i rad över 50-strecket. Under den senaste tiden tycks den inhemska efterfrågan ha tilltagit alltmer medan den globala efterfrågan utvecklats stabilt.
  • Delindexen för produktion steg till 59,3 i november och index för planerad produktion antog 64,9 vilket var 2,4 indexenheter högre än i oktober. Den faktiska produktionen har stigit i knappt tre år och månadens indextal var det högsta sedan i somras. Samtidigt fortsatte personalbehovet att stiga och delindex för sysselsättning var 54,6 i november.
  • Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg från 42,4 i oktober till 44,5 i november. Även om prisnedgången fortsatte i november var den mindre utbredd. 

För ytterligare information:

Cathrine Danin, Swedbank Makroanalys, tfn 070-540 68 78 cathrine.danin@swedbank.se,

Sebastian Bergfelt, Silf, 073-944 6450, medlem@silf.se

Silf Competence - utbildar Sveriges främsta inköpare, logistiker och upphandlare!

Silf Competence AB är Sveriges ledande utbildningsföretag inom inköp, offentlig upphandling logistik, affärsförhandling och juridik. Du kan läsa en enstaka kurs eller ett helt certifieringsprogram. Vi är mest kända för våra internationella certifieringsprogram inom inköp, logistik och upphandling samt för våra förhandlingsutbildningar. Vår huvudfokus är att kompetensutveckla både individ och företag för att ge ökad lönsamhet. Vi har en egen tidning Silf Supply Chain Outlook samt en branschförening där du som medlem får ta del av fina förmåner. 

Välkommen att läsa mer om oss på www.silf.se

Silf omsätter kunskap till hållbar lönsamhet!