Silf Competence AB

PMI steg till 55,2 i juli – produktionen och orderingången driver uppgången

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2015 08:50 CEST

  • PMI-total steg med 2,4 indexenheter i juli till 55,2 från 52,8 i juni. Det innebär att industrikonjunkturen stärktes något under inledningen av årets tredje kvartal efter en mindre dämpning under andra kvartalet. Sommarmånaderna kan vara mer volatila delvis på grund av semester och dylikt men bilden av en stabil utveckling inom industrin kvarstår.
  • Delindex för orderingång ökade till 55,8 i juli från 52,5 i juni och gav ett bidrag med 1,0 indexenhet till PMI-total, vilket var den omvända utvecklingen jämfört med juni. Orderingången från hemmamarknaden svarade för den största förbättringen efter den svaga utvecklingen i juni men även exportorder steg vars indextal nådde 52,0.
  • Delindex för produktion steg till 60,8 i juli jämfört med 54,6 i juni och svarade för det största bidraget till ökningen i PMI-total med 1,6 indexenheter. Produktionsplanerna inom industrin är fortsatt optimistiska (60,5 i juli) även om en mindre nedjustering noterats de senaste månaderna. Nyanställningsbehovet dämpades i juli vilket också företagens leveranstider gjorde om än i mindre grad.
  • Leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk med 1,9 indexenheter till 53,8 i juli efter att ha stigit två månader i rad, sannolikt i spåren av sommarens prisnedgång på råvaror. Utmärkande under månaden var sjunkande priser på olja och metaller medan priserna på plastråvaror steg.
  • För ytterligare information: 
  • Jörgen Kennemar, Swedbank Makroanalys, tfn 070 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se,
  • Sebastian Bergfelt, Silf, 073-944 6450, medlem@silf.se

Silf Competence - utbildar Sveriges främsta inköpare, logistiker och upphandlare!

Silf Competence AB är Sveriges ledande utbildningsföretag inom inköp, offentlig upphandling logistik, affärsförhandling och juridik. Du kan läsa en enstaka kurs eller ett helt certifieringsprogram. Vi är mest kända för våra internationella certifieringsprogram inom inköp, logistik och upphandling samt för våra förhandlingsutbildningar. Vår huvudfokus är att kompetensutveckla både individ och företag för att ge ökad lönsamhet. Vi har en egen tidning Silf Supply Chain Outlook samt en branschförening där du som medlem får ta del av fina förmåner. 

Välkommen att läsa mer om oss på www.silf.se

Silf omsätter kunskap till hållbar lönsamhet!