Silf Competence AB

PMI steg till 56,0 i december – Ett gediget avslut på året

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2016 09:32 CET

  • PMI-total steg från 54,9 till 56,0 i december och avslutade året med den högsta noteringen sedan mars 2014. Även många av underkomponenterna noterades på en utav de högsta nivåerna för i år.

  • Månadens uppgång av PMI-total drevs av delindex för orderingång som steg till 57,8. Den underliggande efterfrågan är god med fortsatt stigande orderingång från hemma- och exportmarknaden. Även orderstocksomdömet steg i december. Den förbättrade efterfrågan kan nu ha börjat sippra igenom till underleverantörerna då leveranstiderna steg. Leverantörernas rå-och insatsvarupriser fortsatte däremot att falla på bred front. Prisindex för december sjönk till 42,7.

  • Delindex för produktion var 60,5 vilket är en uppgång med 1,2 indexenheter från november. Kvartalsgenomsnittet var högre under oktober till december jämfört med juli till september. Produktionsplanerna för de kommande kvartalen fortsätter att signalera optimism med ett indextal på 62,6 för december (64,9 i november).

  • Delindex för sysselsättning föll till 53,2 i december från 54,6 i november. Sysselsättningen, tillsammans med lager av inköpt material, drog ned PMI med 0,5 indexenheter. Att nyanställningsbehovet stigit i sexton månader och att det tilltagit under det fjärde kvartalet är dock positivt.

Silf Competence - utbildar Sveriges främsta inköpare, logistiker och upphandlare!

Silf Competence AB är Sveriges ledande utbildningsföretag inom inköp, offentlig upphandling logistik, affärsförhandling och juridik. Du kan läsa en enstaka kurs eller ett helt certifieringsprogram. Vi är mest kända för våra internationella certifieringsprogram inom inköp, logistik och upphandling samt för våra förhandlingsutbildningar. Vår huvudfokus är att kompetensutveckla både individ och företag för att ge ökad lönsamhet. Vi har en egen tidning Silf Supply Chain Outlook samt en branschförening där du som medlem får ta del av fina förmåner. 

Välkommen att läsa mer om oss på www.silf.se

Silf omsätter kunskap till hållbar lönsamhet!