Swedbank

PMI steg till 58,2 i december 2009 – den förbättrade orderingången stärkte industrikonjunkturen

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2010 08:58 CET

* PMI-totalt steg till 58,2 i december från 56,0 i november och nådde därmed den högsta nivån under 2009. Att PMI hamnade längre in i tillväxtzonen tyder på att den svenska industrikonjunkturen stärktes under fjolårets sista månad.

* Orderingången svarade för det största positiva bidraget till att PMI-totalt steg. Det var framför allt orderingången från hemmamarknaden som förbättrades, medan motsvarande för exportmarknaden sjönk. Det förbättrade orderläget i industrin medförde också att index för produktionen steg och befinner sig nära 60-strecket. Att leveranstiderna fortsätter att stiga (56,3 i december) är ytterligare ett tecken på en starkare svensk industrikonjunktur, om än från en låg nivå.

* Industriföretagen har reviderat upp sina produktionsplaner för det närmaste halvåret och index nådde i december 67,4 jämfört med 62,2 i november. Samtidigt är det färre industriföretag som minskar antalet anställda varför index för sysselsättningen fortsatte att stiga och nådde 49,5 i december.

* Index för rå- och insatsvarupriser sjönk i december till 57,3 från 59,8 i november, trots stigande globala råvarupriser. Även om indexet har stigit med 29,4 enheter under de senaste tolv månaderna är pristrycket från leverantörsledet väsentligt lägre jämfört med 2008.

-------

Total- och delindex för december 2009 (inom parentes värden från november 2009)

58,2 (56,0) +2,2 Totalindex

63,7 (57,9) +5,8 Orderingång
59,7 (59,0) +0,7 Produktion
49,5 (48,7) +0,8 Sysselsättning
56,3 (55,0) +1,3 Leverantörernas leveranstider
42,7 (41,3) +1,4 Lager

58,1 (59,7) -1,6 Orderingång export
66,3 (53,6) +12,7 Orderingång hemma
56,6 (53,6) +3,0 Orderstock
57,3 (59,8) -2,5 Leverantörernas rå- och insatsvarupriser
59,0 (57,0) +2,0 Import
67,4 (62,2) +5,2 Planerad produktion det närmaste halvåret

-------

Nästa publicering: Måndagen den 1 februari 2010


För ytterligare information:

Jörgen Kennemar, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank, tfn 08-5859 1478
jorgen.kennemar@swedbank.se
Hans-Gunnar Gustavsson, Silf, tfn 08-752 1670, professionals@silf.se