Swedbank

PMI steg till 61,5 i januari – fortsatt hög temperatur inom svensk industri

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 08:49 CET

* PMI-totalt ökade med 1,3 indexenheter till 61,5 i januari 2011 jämfört med 60,2 i december förra året. Det innebär att den svenska industrikonjunkturen fortsätter att vara i den övre delen av tillväxtzonen.


* Delindexet för produktionen svarade för det största positiva bidraget till att PMI steg i januari. Även orderingång, leveranstider och sysselsättning ökade om än i en måttlig takt.

* Produktionsplanerna för det närmaste halvåret är fortsatt expansiva även om de har skruvats ned något i januari jämfört med december. Alltjämt visar företagen planer på nyanställningar. 

* Indexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 77,1 i januari vilket är den högsta nivån på över fyra år trots en allt starkare krona. Högre priser från leverantörsledet drivs inte minst av det förbättrade konjunkturläget och stigande globala råvarupriser.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: tisdag 1 mars 2011.