Swedbank

PMI steg till 61,7 i januari – tillväxtsignalerna blir allt starkare

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 08:55 CET

* PMI-totalt steg till 61,7 i januari jämfört med 58,2 i december. Den svenska industrikonjunkturen har alltmer etablerat sig i tillväxtzonen. Januarinivån är den högsta som registrerats sedan början av 2007, och är hela 27,9 indexenheter högre än för ett år sedan.

* Produktionen ökar mest av delindexen, och når en nivå på 70,2 jämfört med 59,7 i december. Delindex för orderingången ökar också i och med en starkare efterfrågan från exportmarknaderna.

* Företagens produktionsplaner de kommande sex månaderna fortsatte att stiga i januari och nådde 69,5. Sysselsättningsindexet däremot förändrades endast marginellt, och befinner sig med en nivå på 49,6 fortfarande utanför tillväxtzonen. Det tyder på att arbetskraftsefterfrågan bland industriföretagen har fortsatt utvecklas svagt.

* Indexet för rå- och insatsvarupriser nådde sin högsta nivå sedan augusti 2008, vilket indikerar ett ökat efterfrågetryck. Indexet vände upp igen efter att ha sjunkit tillbaka under december.Total- och delindex för januari 2010 (inom parentes värden från december 2009)

61,7 (58,2) +3,5 Totalindex

66,8 (63,7) +3,1 Orderingång
70,2 (59,7) +10,5 Produktion
49,6 (49,5) +0,1 Sysselsättning
61,5 (56,3) +5,2 Leverantörernas leveranstider
48,3 (42,7) +5,6 Lager

62,3 (58,1) +4,2 Orderingång export
64,8 (66,3) -1,5 Orderingång hemma
62,6 (56,6) +6,0 Orderstock
61,2 (57,3) +3,9 Leverantörernas rå- och insatsvarupriser
61,3 (59,0) +2,3 Import
69,5 (67,4) +2,1 Planerad produktion det närmaste halvåret

------------
Nästa publicering: Måndagen den 1 mars 2010


För ytterligare information:

Magnus Alvesson, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank, tfn 08-5859 3341
magnus.alvesson@swedbank.se
Hans-Gunnar Gustavsson, Silf, tfn 08-752 1670, professionals@silf.se