Swedbank

PMI steg till 63,3 i september 2010 – högre produktion och orderingång stärker industrikonjunkturen

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 08:47 CEST

* PMI steg till 63,3 i september, jämfört med 60,6 i augusti. Expansionskraften i industrisektorn förstärktes därmed efter dämpningen i augusti.

* De största positiva bidragen till uppgången står produktionen och orderingången för. Sysselsättningsökningen dämpades något, men företagens anställningsplaner är fortsatt uppåtriktade. Det tyder på att efterfrågan på arbetskraft inom industrin håller i sig efter de senaste årens kraftiga nedgång.

* Indexet för planerad produktion föll tillbaka, men befinner sig fortfarande i en expansionsfas.

* Index för rå- och insatsvarupriser vände uppåt och allt fler företag redovisar stigande priser. Omvärldskonjunkturen fortsätter sin återhämtning med stigande priser på insatsvaror som följd. Kronförstärkningen har dock inte i tillräcklig grad motverkat att allt fler svenska industriföretag ser priserna på sina insatsvaror stiga.


Nästa publicering: Måndagen den 1 november 2010

För ytterligare information:

Magnus Alvesson, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank, tfn 08-5859 3341
magnus.alvesson@swedbank.se
Sebastian Bergfelt, Silf, tfn 073-944 6450, professionals@silf.se