Swedbank

PMI – tjänster föll till 49,1 i oktober: Konjunkturen i tjänsteföretagen försvagas på bred front

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 08:59 CET

  • Totalindex för Inköpschefsindex för tjänster (PMI-tjänster) minskade till 49,1 i oktober jämfört med 51,4 i september, vilket är den lägsta nivån sedan slutet av 2009. Det tyder på att konjunkturåterhämtningen i den privata tjänstesektorn har stannat av, även om månatliga värden ska tas med viss försiktighet. Det står dock klart att aktiviteten i tjänstesektorn är väsentligt svagare jämfört med i våras då totalindexet pendlade kring 60-nivån.

  • Samtliga delindex föll tillbaka i oktober. Störst nedgång svarade indexet för affärsvolymen tillsammans med orderingången, vilka nu befinner sig utanför tillväxtzonen. Även indexet för sysselsättning och leverantörernas leveranstider minskade men är alltjämt över 50-strecket.

  • Den nedåtgående trenden i orderingången har lett till ytterligare nedrevideringar i tjänsteföretagens affärsplaner för det närmaste halvåret och är nu på den lägsta indexnivån på över två år. Det signalerar också om ett begränsat nyanställningsbehov i tjänsteföretagen framöver.

  • Konjunkturförsvagningen bidrar till att leverantörernas insatsvarupriser stiger i en långsammare takt jämfört med tidigare i år. I oktober sjönk indexet för insatsvarupriser till 52,9 jämfört med 54,3 månaden innan. 

För ytterligare information: Jörgen Kennemar, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank,
tfn 08-5859 7730, jorgen.kennemar@swedbank.se