Silf Competence AB

PMI–tjänster föll till 52,6 i april: Orderingången bromsar upp

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 08:49 CEST

Silf och Swedbanks Inköpschefsindex: PMI-total Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll från 54,9 i mars till 52,6 i april. 


  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll från 54,9 i mars till 52,6 i april. Nedgången drevs av delindex för affärsvolym och orderingång som bidrog negativt till tjänste-PMI. Indextalen för orderingång, orderstock samt priser halkade ned till under 50-strecket.
  • Delindex för orderingång var månadens största bromskloss med ett fall på 4,8 indexenheter till 49,7. Detta resulterade i ett negativt bidrag om 1,7 indexenheter till tjänste-PMI. Index för orderstockarna, som ofta samvarierar med nya order, föll också i april och noterades till 48,8 från tidigare 50,1.
  • Delindex för affärsvolym sjönk till 52,9 i april från 56,7 i mars och dämpade huvudindex med 0,9 indexenheter. Noteringen var den lägsta sedan sensommaren i fjol men signalerar ändock en fortsatt tillväxt. Samtidigt uppvisade index för planerad affärsvolym en fortsatt optimism med ett indextal på 61,0 för april. Delindex för sysselsättning steg till 55,1 i april från 53,8 i mars.
  • Efter en viss uppgång i mars föll index för leverantörernas insatsvarupriser tillbaka under 50-strecket och noterades till 49,8 i april. Indexet har därmed tappat 2,3 indexenheter sedan föregående månad. 

För ytterligare information: Nicole Bångstad, Swedbank Makroanalys, tfn 070 – 533 04 41, nicole.bangstad@swedbank.se & Johan Almesjö, Silf, tfn 076-111 23 69, medlem@silf.se

Silf Competence - utbildar Sveriges främsta inköpare, logistiker och upphandlare!

Silf Competence AB är Sveriges ledande utbildningsföretag inom inköp, offentlig upphandling logistik, affärsförhandling och juridik. Du kan läsa en enstaka kurs eller ett helt certifieringsprogram. Vi är mest kända för våra internationella certifieringsprogram inom inköp, logistik och upphandling samt för våra förhandlingsutbildningar. Vår huvudfokus är att kompetensutveckla både individ och företag för att ge ökad lönsamhet. Vi har en egen tidning Silf Supply Chain Outlook samt en branschförening där du som medlem får ta del av fina förmåner. 

Välkommen att läsa mer om oss på www.silf.se

Silf omsätter kunskap till hållbar lönsamhet!