Silf Competence AB

PMI–tjänster föll till 56,3 i november: Gedigen tjänstekonjunktur

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 09:42 CET

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll till 56,3 i november från 57,4 i oktober. I huvudsak var det affärsvolymen som dämpade konfidensindikatorn även om de övriga delindexen också bidrog negativt med undantag för nya order. Hittills i år är genomsnittet för tjänste-PMI 56,2 vilket kan jämföras med 56,4 för 2014. De än mer optimistiska produktionsplanerna i november och den stigande affärsvolymen samt orderingången talar för att helåret 2015 kommer att visa en god tillväxttakt.
  • Delindex för orderingång steg med 0,5 indexenheter till 59,6 i november vilket svarade mot ett positivt bidrag på 0,2 indexenheter till tjänste-PMI. Jämfört med i somras har såväl orderingången som orderstockarna förbättrats enligt ett tremånaders genomsnitt. Index för orderstockarna noterades till 51,2 för november.
  • Delindex för affärsvolym är kvar på en hög nivå med en notering på 59,8 för november – en nedgång med 2,4 indexenheter från oktober. Samtidigt signalerade index för planerad affärsvolym en stigande optimism och index var 67,7. I linje med stigande faktisk och planerad produktion fortsatte sysselsättningen att öka. Delindex för sysselsättning antog 51,3 i november.
  • Index för leverantörernas insatsvarupriser steg från 52,1 till 52,8 i november. Noteringen, som var den tredje lägsta för i år, utgör den sextonde månaden i tillväxtzonen.

    För ytterligare information:
    Cathrine Danin, Swedbank Makroanalys, tfn 070-540 68 78, cathrine.danin@swedbank.se
    Sebastian Bergfelt, Silf, 073-944 6450, medlem@silf.se

Silf Competence - utbildar Sveriges främsta inköpare, logistiker och upphandlare!

Silf Competence AB är Sveriges ledande utbildningsföretag inom inköp, offentlig upphandling logistik, affärsförhandling och juridik. Du kan läsa en enstaka kurs eller ett helt certifieringsprogram. Vi är mest kända för våra internationella certifieringsprogram inom inköp, logistik och upphandling samt för våra förhandlingsutbildningar. Vår huvudfokus är att kompetensutveckla både individ och företag för att ge ökad lönsamhet. Vi har en egen tidning Silf Supply Chain Outlook samt en branschförening där du som medlem får ta del av fina förmåner. 

Välkommen att läsa mer om oss på www.silf.se

Silf omsätter kunskap till hållbar lönsamhet!