Swedbank

PMI – tjänster sjönk marginellt till 65,9 i januari: Tjänsteföretagens expansion fortsätter

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 09:17 CET

* Totalindexet för inköpschefsindex för tjänsteföretagen (PMI – tjänster) sjönk till 65,9 i januari från 66,0 i december 2010. Det är endast en marginell minskning jämfört med föregående månad och den höga indexnivån indikerar att konjunkturläget i den privata tjänstesektorn är fortsatt starkt.


* Samtliga delindex förutom leverantörernas leveranstider steg under januari månad. De delindex med störst vikt i PMI – tjänster, affärsvolym och orderingången, fortsatte att uppvisa en förstärkning, och steg från redan höga nivåer. Leverantörernas leveranstider sjönk med 3,2 indexenheter, men indexnivån tyder på ett fortsatt högt efterfrågetryck. Nyanställningsbehovet synes oförändrat stark.

* De planerade affärsvolymerna reviderades upp av tjänsteföretagen i januari. Den rekordhöga nivån på 78,5 signalerar att tjänsteföretagen har en fortsatt positiv syn på utvecklingen inom sektorn under de kommande 6 månaderna.

* Tjänsteföretagens rapportering av leverantörernas insatsvarupriser indikerar att dessa priser har stigit under januari. En fortsatt stark konjunkturutveckling i Sverige och stigande globala insatsvarupriser har sannolikt bidragit till ett ökat kostnadstryck även för de privata tjänsteföretagen.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: Torsdagen den 3 mars 2011