Silf Competence AB

PMI–tjänster steg till 56,9 i september: Sysselsättning och nya order gasar på

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 08:59 CEST

PMI–tjänster steg till 56,9 i september: Sysselsättning och nya order gasar på

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 53,2 i augusti till 56,9 i september. För tredje månaden i rad låg alla komponenter i tillväxtzonen. Det tredje kvartalets genomsnitt av tjänste-PMI var dessutom högre än det andra kvartalets snitt. Uppgången i september drevs främst av delindex för nya order och sysselsättning. Delindex för nya order steg med 5,0 indexenheter till 57,3 i september och delindex för sysselsättning steg med 4,2 indexenheter till 57,2. Delindex för sysselsättning uppvisade den högsta noteringen sedan januari ifjol.
  • Delindex för affärsvolym steg från 54,1 i augusti till 56,3 i september och hade därmed ett positivt bidrag om 0,6 indexenheter till tjänste-PMI. Ett tremånaders glidande medelvärde indikerar att den avtagande trenden som noterades under första halvåret nu bottnat ur och trenden pekar återigen uppåt.
  • Under september steg delindex för leverantörernas leveranstider med 2,5 indexenheter till 56,5. Noteringen är den högsta sedan våren 2015.
  • Index för planerad produktion föll från 68,6 i augusti till 67,2 i september. Indexet har legat över 60 nivån sedan mitten av 2013 och signalerar en fortsatt stark tilltro till affärsutvecklingen.

För ytterligare information:
Nicole Bångstad, Swedbank Makroanalys, tfn 070-533 04 41, nicole.bangstad@swedbank.se & Johan Almesjö, Silf, tfn 076-111 23 69, medlem@silf.se

Silf Competence - utbildar Sveriges främsta inköpare, logistiker och upphandlare!

Silf Competence AB är Sveriges ledande utbildningsföretag inom inköp, offentlig upphandling logistik, affärsförhandling och juridik. Du kan läsa en enstaka kurs eller ett helt certifieringsprogram. Vi är mest kända för våra internationella certifieringsprogram inom inköp, logistik och upphandling samt för våra förhandlingsutbildningar. Vår huvudfokus är att kompetensutveckla både individ och företag för att ge ökad lönsamhet. Vi har en egen tidning Silf Supply Chain Outlook samt en branschförening där du som medlem får ta del av fina förmåner. 

Välkommen att läsa mer om oss på www.silf.se

Silf omsätter kunskap till hållbar lönsamhet!