Silf Competence AB

PMI–tjänster steg till 57,6 i oktober: Affärsvolym och nya order ångar på

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2016 09:38 CET

PMI–tjänster steg till 57,6 i oktober: Affärsvolym och nya order ångar på

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 56,9 i september till 57,6 i oktober. Alla delkomponenter låg i tillväxtzonen för fjärde månaden i rad. Det som drev ökningen av tjänste-PMI i oktober var delindex för affärsvolym och nya order som bidrog med 0,7 respektive 0,6 indexenheter. Delindex för affärsvolym steg med 2,6 indexenheter till 59,0. Även delindex för nya order landade på 59,0 – en ökning med1,7 indexenheter.
  • Delindex för sysselsättning föll från 57,1 i september till 55,3 i oktober. Ett tremånaders genomsnitt visar dock på en tilltagande ökningstakt för delindexet jämfört med föregående tremånadersperiod. För oktober månad var delkomponentens bidrag till tjänste-PMI -0,4 indexenheter. Även delindex för leverantörernas leveranstider bidrog negativt. Med en notering på 55,5 föll delindexet med 1,0 indexenhet och bidrog med -0,2 indexenheter till tjänste-PMI.
  • Under oktober steg index för leverantörernas insatsvarupriser från 53,7 till 58,4. Månadens uppgång på 4,7 indexenheter var den största sedan mars ifjol.
  • Bortsett från augusti steg index för planerad produktion till den högsta nivån sedan januari. Indexet ökade med 1,0 indexenhet till 68,2 i oktober. Oktobersiffran tyder på en fortsatt god tilltro till affärsutvecklingen.

För ytterligare information:
Nicole Bångstad, Swedbank Makroanalys, tfn 070-533 04 41, nicole.bangstad@swedbank.se & Johan Almesjö, Silf, tfn 076-111 23 69, medlem@silf.se

Silf Competence - utbildar Sveriges främsta inköpare, logistiker och upphandlare!

Silf Competence AB är Sveriges ledande utbildningsföretag inom inköp, offentlig upphandling logistik, affärsförhandling och juridik. Du kan läsa en enstaka kurs eller ett helt certifieringsprogram. Vi är mest kända för våra internationella certifieringsprogram inom inköp, logistik och upphandling samt för våra förhandlingsutbildningar. Vår huvudfokus är att kompetensutveckla både individ och företag för att ge ökad lönsamhet. Vi har en egen tidning Silf Supply Chain Outlook samt en branschförening där du som medlem får ta del av fina förmåner. 

Välkommen att läsa mer om oss på www.silf.se

Silf omsätter kunskap till hållbar lönsamhet!