Silf Competence AB

PMI–tjänster steg till 58,0 i december: Avslutning av 2015 som borgar för en stark inledning av 2016

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2016 09:32 CET

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 58,0 från 56,3 i december. Uppgången var bred och sett i backspegeln var 2015 ett stabilt år för tjänstesektorn med ett tre-månaders glidande medelvärde kring 56-nivån. En stark avslutning på året skapar förutsättningar för en god start på 2016.

  • Delindex för orderingång stod för det enda negativa bidraget till tjänste-PMI efter att det backat med 1,6 indexenheter till 58,0 i december. Detta bör vägas mot det faktum att orderingången stigit under 30 månader. Samtidigt steg index för orderstockarna från 51,3 till 55,8 vilket är den näst högsta noteringen för i år.

  • Delindex för affärsvolym återvände över 60-strecket efter en dipp i november. Med en uppgång om 1,5 indexenheter landade delindex på 61,3. Även uppfattningen om framtida produktion steg och index för december var 70,7 vilket är det högsta indextalet sedan januari 2011. Därtill växte nyanställningsbehovet. Delindex för sysselsättning, som var 56,7, gav det största positiva bidraget till tjänste-PMI.

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser steg i december till 54,4 från 52,7 föregående månad. Även om insatsvarupriserna har stigit i 17 månader har prisökningstakten dämpats sedan andra kvartalet. Ett genomsnitt för oktober till december är 53,1. Snittet för det andra respektive tredje kvartalet är 57,7 och 56,1.

    För ytterligare information:
 Åke Gustafsson, Swedbank Makroanalys, 070-676 16 39, ake.gustafsson@swedbank.se
Sebastian Bergfelt, Silf, 073-944 64 50, medlem@silf.se

Silf Competence - utbildar Sveriges främsta inköpare, logistiker och upphandlare!

Silf Competence AB är Sveriges ledande utbildningsföretag inom inköp, offentlig upphandling logistik, affärsförhandling och juridik. Du kan läsa en enstaka kurs eller ett helt certifieringsprogram. Vi är mest kända för våra internationella certifieringsprogram inom inköp, logistik och upphandling samt för våra förhandlingsutbildningar. Vår huvudfokus är att kompetensutveckla både individ och företag för att ge ökad lönsamhet. Vi har en egen tidning Silf Supply Chain Outlook samt en branschförening där du som medlem får ta del av fina förmåner. 

Välkommen att läsa mer om oss på www.silf.se

Silf omsätter kunskap till hållbar lönsamhet!