Silf Competence AB

PMI–tjänster steg till 59,3 i januari: Busstark orderingång

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 09:15 CET

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 59,3 i januari från 58,0 föregående månad. Störst positivt bidrag kom från orderingången men även affärsvolymen bidrog positivt medan leverantörernas leveranstider och sysselsättningen verkade återhållande. Svensk tjänstesektor fortsatte att uppvisa styrka med samtliga delindex i tillväxtzonen och ljusa produktionsplaner för kommande halvår.

  • Med ett indextal på 63,2 noterades delindex för orderingång till den högsta nivån på ett och ett halvt år. Uppgången mellan december och januari var 5,1 indexenheter och bidraget till tjänste-PMI var 1,8 indexenheter. Trots detta föll index för orderstockarna från 55,8 till 54,3 i januari och dess ökningstakt dämpades.

  • Delindex för affärsvolym steg till 62,2 i januari från 61,3 i december. Utav de fyra senaste månaderna har tre månader uppvisat indextal över 60-strecket. Därtill fortsatte affärsplanerna vara optimistiska (69,3) och tjänsteföretagen mötte ett stigande nyanställningsbehov (55,5).

  • Leverantörernas insatsvarupriser föll för första gången på ett och ett halvt år. I januari var index 48,8. Det betyder att index har tappat 5,5 indexenheter sedan föregående månad, eller 6,5 indexenheter jämfört med januari i fjol.

För ytterligare information: 
Cathrine Danin, Swedbank Makroanalys, tfn 070-540 68 78, cathrine.danin@swedbank.se och Sebastian Bergfelt, Silf, tfn 073-944 64 50, medlem@silf.se

Silf Competence - utbildar Sveriges främsta inköpare, logistiker och upphandlare!

Silf Competence AB är Sveriges ledande utbildningsföretag inom inköp, offentlig upphandling logistik, affärsförhandling och juridik. Du kan läsa en enstaka kurs eller ett helt certifieringsprogram. Vi är mest kända för våra internationella certifieringsprogram inom inköp, logistik och upphandling samt för våra förhandlingsutbildningar. Vår huvudfokus är att kompetensutveckla både individ och företag för att ge ökad lönsamhet. Vi har en egen tidning Silf Supply Chain Outlook samt en branschförening där du som medlem får ta del av fina förmåner. 

Välkommen att läsa mer om oss på www.silf.se

Silf omsätter kunskap till hållbar lönsamhet!