Poa Pharma Scandinavia AB

POA Pharma går mot strömmen - en intervju med styrelseordförande Roland Sandström

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2014 23:42 CEST

POA Pharma går mot strömmen – ett svenskt läkemedelsföretag som växer och exporterar. Ett nystartat svensk läkemedelsföretag som växer så det knakar, har kostnadssidan under kontroll, producerar i ett dussintal länder och exporterar till 16 länder, det låter nästan som en skröna. Men det är en sann, om än kortfattad karaktäristik av Göteborgsföretaget POA Pharma.

Hur POA Pharma utvecklas, det berättar här Roland Sandströmföretagets grundare och styrelseordförande Roland Sandström, du har enbetryggande erfarenhet inom läkemedel, men egentligen var det väl inte den banan du hade tänkt dig från början?

– Jag hade nog tänkt mig en akademisk karriär. Började på min avhandling som handlade om alienationsteori men har inte avslutat den än….  

– Att jag hamnade i läkemedelsindustrin var en slump. Som fattig student på 1970-talet kunde man ”tjäna extra” genom att söka arbete inom denna snabbväxande industri. Man kom på intervju, fick resa och mat samt traktamente. Det kunde man leva på en vecka. Många intervjuer blev det och det skapade samtidigt ett intresse för industrin. Min sista intervju, som var med Meda AB slutade faktiskt i en anställning. Det var för 39 år sedan, 1977.

Meda AB, med sitt breda sortiment och stora internationella kontaktnät, var inte det ett ganska bra första ”universitet” för dig?

– Ett fantastiskt lärosäte! Meda var det första ”Speciality-företaget” i Norden, innan begreppet ens fanns. På Meda kallade vi oss ett handelshus. Medas gästböcker rymmer läkemedelshistoria. Alla företag som önskade komma in på den nordiska marknaden ”måste besöka” Meda. Här byggdes nätverk långt innan Linkedin och Facebook och andra sociala medier fanns. Tro mig det nätverket fungerar fortfarande eftersom några överlevare finns kvar.

– På Meda fick jag lära branschen från grunden; Läkemedelskonsulent, Produktspecialist, Produktchef, Affärsområdeschef, Marknadsdirektör och VD. Vi hade många titlar på den tiden. Medas VD Bror Eriksson, en legend, hade mod och framsynthet att låta udda och nya idéer få gro i motsättning till många andra i branschen. Det passade mig ypperligt eftersom jag under mina år på Meda fick möjligheten att testa och pröva, för läkemedelsbranschen, nya och ibland udda idéer.

– En sådan idé var Meda Kunskapscenter - ett universitet med kurser i ekonomi, ledarskap, marknadsföring mm. Samarbete med Valands konstskola var en del av projektet och tavlor från detta projekt pryder fortfarande svenska sjukvårdsinstitutioner.

– Mottot från smörgåsnisse till kunskapspartner retade nog en del ortodoxa figurer inom industrin men det var en mycket lyckad kunskapsförmedling och ett framgångsrikt relationsbyggande utifrån den tidens läkemedelsinformation.

Ditt första ”egna” företag var Vitaflo. Hur byggde du upp det?

– Inte riktigt sant. Mitt första företag var POA Konsult, som jag med Medasstyrelses och mina chefers goda minne, drev parallellt med mitt arbete på Meda.

– Jag höll föreläsningar bl.a. i Projekt-Orienterad-Anläggningsförsäljning, ett begrepp jag utvecklade under mina år i Lund och som också blev grunden till bokkasetten ”Kunden som Kompis” och Meda Kunskapscenter. Föreläsningarna riktade sig till alla typer av organisationer, utomläkemedelsindustrin; allt från SÄPO till Försäkringskassan.

– År 1999 blev POA Konsult, POA Consulting Scandinavia AB. POA grundade GHN Global Health Care Network med representanter på fem kontinenter. Grunden fanns och tiden var mogen att 2000 grunda Vitaflo Scandinavia AB.

– Vitaflo blev ett helt igenom projektorienterat företag som byggde på det internationella närverk vi hade med oss i bagaget. Vitaflo fick efter en tuff start ordentlig vind i seglen och såldes 2007 till ett litet Norskt biotech-företag registrerat på Oslo börsen, Navamedic.

Och så i mogen ålder, när dina generationskamrater trappar ner, stampar du likt Napoleon en ny armé ur marken. Du startar POA Pharma Scandinavia AB. Hur ska man tolka det, ett utslag av kronisk läkemedelförgiftning?

– När Vitaflo såldes var tanken att enbart fortsätta med POA Consulting Scandinavia AB. Det var lättare tänkt än att utföra. Ryktet spreds och plötsligt fanns ett antal spännande erbjudande och förslag.

– ”The Old Management” från Vitaflo tryckte på och så började bollen rulla. Starten av POA Pharma skedde dels av eget intresse, dels som ”pay-back time” till lojala medarbetare som idag äger 47 procent av POA Pharma.

– Min hustru Tina Madsen Sandström, CEO både i Vitaflo och POA och en grundförutsättning för den expansion vi haft, har alltid sagt ”Det är lusten som driver hjulen”.

– Med den professionella grupp av människor vi idag har runt om oss, inom och utanför företaget är det svåra inte att fortsätta. Man vill ju veta vad det bär hän, och hur långt idéerna håller. Berätta om POA Pharmas agentursortiment och egen tillverkning!

– Av Bror Eriksson på Meda lärde jag mig distribution och att hitta och vårda producenter eller uppdragsgivare. Basen i uppbyggandet av tidigare Vitaflo och nu POA Pharma, har varit vårt anseende hos och kontakter med läkemedelsföretag globalt. Det gamla nätverket och GHN har varit grunden i detta jobb.

– Till detta ska adderas två intressanta projekt. Det första projektet berör den metabola behandlingen av PKU-patienter, ett område jag alltsedan Meda-tiden varit intresserad och engagerad i.

– Alla produkter på marknaden härstammar direkt eller indirekt från ett företag i Liverpool. SHS. Man producerade enzymer för ölbryggning men även specifika aminosyror för just behandling av olika medfödda metabola sjukdomstillstånd (IEM).

– Produkterna introducerades ursprungligen av Meda. SHS såldes i tvåomgångar och hamnade hos ett holländskt företag, Nutricia, som för några år sedan köptes upp av Franska Danone.

– När Nutricia köpte SHS, knoppades företaget av och en del avforskningssidan startade Vitaflo International. Grundaren en vän till mig, Tony Partington, lånade ut namnet Vitaflo. Jag startade Vitaflo Scandinavia och i Vitaflo Scandinavia lanserade min hustru Vitaflo International´s IEM produkter i Norden och i Holland. Något år innan Danone och Nutriciaaffären, köptes sedan Vitaflo International av Nestle.

– När POA Pharma startade sin verksamhet, startade vi direkt ettutvecklingsprojekt tillsammans med Metabola dietister i Norden och tog fram en ny produktgrupp av IEM produkter med ett delvis nytt koncept som bas. Produkterna produceras i Italien och Tyskland och säljs sedan 2102 i Norden och Holland. I år lanseras de i Slovakien, Tjeckien, Turkiet, åtta länder i Sydamerika, Malaysia, Singapore, Taiwan, England, Irland, USA och Canada.

– Med andra ord konkurrerar vi faktiskt med de produkter vi tidigare lanserat och samtidigt utmanarvi två av världens största företag, Nestlé och Danone.”Big is not always beautiful”.

Nyligen var du och din hustru i USA och introducerade sortimentet. Hur vill du beskriva det?

– Överväldigande! Vi upplevde ett mycket positivt mottagande, en nyfikenhet, ett förtroende och inte minst ett behov av våra produkter från de metabola dietisterna sida.

– Till GMDI konferensen i Dallas kom 250 dietister, representerandesamtliga metabola centra i USA och Canada. Avtal med kust-till-kust apotekskedjor är redan klara. Med oss hem hade vi order redan innan första produktionen är klar.

– I likhet med de skandinaviska länderna är frekvensen i USA ett PKU-barn per 15 000 födslar. Den stora skillnaden är naturligtvis befolkningsmängden.

Och det andra projektet?

– Det är ett göteborgskt forskningsprojekt, som går tillbaks till 1985 då ett nytt kroppseget protein, AF, Antisekretorisk Faktor identifierades av en forskningsgrupp ledd avprofessor Stefan Lange. AF visade sig ha antisekretoriska och anti-inflammatoriska effekter.

– Året därpå förbjöds användningen av antibiotika vid uppfödning avsmågrisar. Dessa händelser ledde till ett samarbete mellan Lantmännen och professor Langes team. Positiva djurexperimentella studier ledde till både ett behandlingsalternativ för djur samt fortsatta studier nu på människa. De första publicerade studierna där professor Ingvar Borsaeus var ansvarig berörde IBD, Crohns sjukdom, Ulcerös Kolit och Korta tarmar.

– År 2007 gjordes en pilotstudie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset på patienter med Ménières sjukdom. Resultaten var signifikanta. Studien initierade en dubbel blindstudie mot placebo, publicerad 2009, som också visade signifikans. Dessa studier inspireradeprofessor Tristram Lesser och hans team på Aintree Hospital i Liverpool till ytterligare enkontrollerad studie, publicerad 2013, även denna med signifikanta resultat. Förbudet mot antibiotika tillsmågrisar ledde alltså fram till lyckosamma terapeutiska behandlingsalternativ för fler svåra humana sjukdomstillstånd!

– Då POA startades kontaktades jag av CEO på Lantmännen/AF och deras medicinske ansvarige professor Jan Bruhn, med en förfrågan om vi var intresserade av att ta det globala ansvaret förmarknadsföringen av de båda produkter som AF projektet lett till, SPC Flakes och Salovum. Det var vi!

– Idag säljs båda produkterna i Norden, Italien och lanseringar är underplanering i sammanlagt 16 länder utanför Norden tillsammans med vårt IEM Koncept. POA Pharmas organisation är liten men naggande god. Omframgångarna fortsätter som de börjat måste förr eller senare nytt kapital och/eller nytt folk in i POA Pharma. Hur ser du på den närmaste fem åren?

– Till vår organisations resurser räknar vi även resurser hos våratillverkare och projektanställda mederfarenhet från sjukvården. Resurser har ju oftast mer att göra med hur man använder sina tillgångar än hur mycket resurser man har.

– Vårt sätt att arbeta och organisera oss skiljer sig mycket från den klassiska läkemedelsindustrins sätt att vara. Men naturligtvis finns det en gräns och positiva problem är också problem. När Vitaflo såldes var det inte meningen att sälja mer att intressera investerare och jag tror att varje situationskapar sin egen lösning, det är så jag alltid arbetat.

– För mycket definierad planering hindrar möjligheter snarare än att skapa dem.

Du har byggt upp ett imponerande internationellt nätverk, som du utvecklat och vårdat under nästan 40 års tid. Vad har dina kontakterbetytt för POA Pharmas framgång?

– Idag finns Linkedin och Facebook och en rad andra tekniska och sociala medier; system som dock aldrig kan ersätta mänskliga nätverk baserade på vänskap och personligagemensamma erfarenheter.

– Många sociala medier är egoplattformar och bygger på att utnyttjaomvärlden. Riktiga nätverk bygger på en gemensam värdegrund, erfarenheter och sann vänskap. Det tar ett helt arbetsliv, ja ett helt liv att bygga dessa nätverk.

– Meda var basen, GHN fortsättningen och POA Pharma är en syntes av allt jag lärt, alla kontakter jag byggt upp och det anseende jag skapat. Plus en viktig hörnsten i bygget; förutsättningen att det är enförmån inte en rättighet att få lära känna intressanta människor. 

Faktaruta POA Pharma Scandinavia AB

  • POA Pharma Scandinavia AB har kontor i fyra nordiska länder. 
  • Arbetar inom 9 olika Kompetensområden. 
  • Har producentavtal med 11 länder och exportavtal med 18 länder 2014, gällande det egna metabola sortimentet: USA, Kanada, England, Irland, Tjeckien, Slovakien, Turkiet, Malaysia, Singapore, Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Honduras, Méxiko, Uruguay och Venezuela. 
  • Lanserar i Maj 2014 egna metabola produkter i USA och Canada med en utställning i Dallas den 22/4  – 27/4,samt i Tjeckien och Slovakien.  
  • Websida. www.poapharma.se 
  • LinkedIn: www.linkedin.com/company/poa-parma-scandinavia

Roland Sandström

Styrelseordförande i POA Pharma Scandinavia AB. Född 1946. Grundare och majoritetsägare av POA Pharma. Master of Political Science vid Lunds Universitet. Författare av flera artiklar, föreläsningar och böcker (Kunden som Kompis) inom organisationsteori och marknadsföring. 39 års erfarenhet på flera positioner från internationella läkemedels-branschen. Tidigare positioner innefattar VD på Meda Sverige, styrelseledamot på LSAB och LIF, styrelseordförande på Vitaflo Scandinavia AB, styrelseledamot på Navamedic ASA och grundare av ”The Global Helathcare Network (GHN)”.

POA Pharma är en ny typ av läkemedels- och hälsoföretag; litet, snabbrörligt, lyhört med fokus på kompetens. POA står för Point Of Action, ”en Boutique health firm” en ny startpunkt för ett aktivt samspel med sjukvården till fromma för patienter och samhälle, ett drivhus där impulser och idéer växer och frodas och leder till bättre vård.