Poa Pharma Scandinavia AB

POA Pharma ingår avtal med Merus Labs International om Emselex® i Norden

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 12:11 CET

POA Pharma Scandinavia AB har slutit avtal med Merus Labs International Inc. om promotion och distribution av Emselex® (darifenacin). Emselex® är ett medel vid överaktiv blåsa, ÖAB, med symtom som urinträngningar och inkontinens.

Avtalet gäller samtliga marknader i Norden (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige) Samarbetet offentliggjordes 17 januari 2013 samtidigt i Toronto, Kanada och i Norden.

– Urologiska problem och sjukdomar ökar med en åldrande befolkning. Emselex®, som redan finns på marknaden, har erkänd effekt och en gynnsam biverkningsprofil, säger Roland Sandström, styrelseordförande i POA Pharma Scandinavia AB.

– Vi avser att starta promotion och distribution snarast, säger Roland Sandström.

>>> Läs mer om avtalet>>>

POA Pharma är en ny typ av läkemedels- och hälsoföretag; litet, snabbrörligt, lyhört med fokus på kompetens. POA står för Point Of Action, ”en Boutique health firm” en ny startpunkt för ett aktivt samspel med sjukvården till fromma för patienter och samhälle, ett drivhus där impulser och idéer växer och frodas och leder till bättre vård.