Logica CMG (wm-data)

Pohjola tecknar avsiktsförklaring med WM-data avseende IT-drift

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 08:41 CEST

Efter en konkurrensutsatt upphandling har den finska försäkringskoncernen Pohjola Group plc beslutat att slutförhandla avtal med WM-data Novo avseende IT-drift. Enligt nuvarande avtal levererar Pohjolan Atk-palvelu Oy, som är ett gemensamägt bolag av WM-data Novo och Pohjola, IT-drift till Ilmarinen, Soumi Mutual och Pohjola. Detta avtal löper fram till utgången av 2004 och nu har en avsiktsförklaring tecknats avseende ett framtida fortsatt samarbete.

Avsikten är att ett slutgiltigt avtal ska vara undertecknat senast 30 juni, 2004 och det nya avtalet kommer att gälla i fem år från och med 1 januari, 2005. Det nya avtalet kommer att ge Pohjola en lägre driftskostnad och en ökad flexibilitet i nyttjandet av driftrelaterade tjänster.För ytterligare information kontakta:
Crister Stjernfelt, CEO WM-data, tfn: 08-670 20 55, e-post: crstj@wmdata.com
Camilla Öberg, Investor Relations, tfn: 08-671 02 41, e-post: caobe@wmdata.com
Seppo Matikainen, VD WM-data Novo, tfn: +358-40 588 7950, e-post: semat@wmdata.comWM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till drygt 8 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 8 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se