Sekmé Pointeranalys AB

Pointer Decagon ett nytt analys- och segmenteringsverktyg

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 11:43 CET

Sekmé Pointeranalys har utvecklat en modell med den kreativa klassen på 5-siffrig postnummernivå som sedan kan summeras till högre nivå. Modellen belyser Richard Florida: s teorier och forskning om den kreativa klassen, service klassen och dess motsatser.

Vi kallar verktyget för Pointer Decagon (10 hörning) för det har många dimensioner för analys av marknader, konsumtion i kronor och samhälle. Mycket viktigt i marknadsstyrning och butiksetablering.  Den kan utnyttjas ensamt eller tillsammans med vår GE-modell som då ger en enkel beskrivning av satsa, uppsikts och släpp områdena. Decagonen kan kopplas till PAR: s konsumentdatabas för att få fram antal individer för adresserad direktreklam eller telemarketing.
Profil postnumren kan även utnyttjas för att rikta den oadresserade gruppreklamen till rätt hushåll.
Allt för att öka return of investment i kampanjerna och att minska volymen men nå rätt målgrupp.

 Florida har funnit statistiska samband mellan dessa moderna yrkeskategorier och det slags liv som de eftersträvar. Kontrasten mot den äldre ekonomins oskrivna lagar, allt från hobbyer, klädstil och sociala band till motivation, är slående.  Detta är en beskrivning som stämmer väl överens med de fakta som Sekmé fått fram i sin modell. Service klassen fungerar som en stödjande infrastruktur för den sociala klassen. Här ingår personer som arbetar inom vård, omsorg, skola och förvaltning. De områden som har en stark service klass har möjlighet att utvecklas till kreativa områden. Det kommer även att bli områden dit den kreativa klassen flyttar när den blir äldre och skapar familj.

 Aftonbladet beskrev den kreativa klassen som de nya aristokraterna tar skateboarden till jobbet, har flexibel arbetstid så de kan köra mountainbike under eftermiddagen, och efter dagens arbete på något start up-företag i it-branschen kollar de in något nytt band på en klubb eller tar en frappochino medan någon hipp gatuartist rappar.
På advokatbyrån behöver ingen bära slips eller ens kostym, hellre inlines över axeln som matchar den piercade tungan, och på kongressen är det coolt med rockband eller standup komiker som kör sin grej mellan inläggen. Som en ung, kreativ man uttrycker sitt intresse för extrem­sporter: det gäller att få större underhållningsvärde per tidsenhet.

Ungefär så ser idealen ut för den kreativa klassen, alla de individer inom den så kallade nya ekonomin som inte längre accepterar gamla tiders hier­arkier och organisationer, de som vill arbeta med vad de gillar, tjäna mycket pengar och slippa dela upp sin person mellan hem, arbetsplats och fritid. Platsen där de bor och arbetar ska tillgodose dessa behov, till skillnad från tidigare lockbeten är det gatukulturen och caféer som drar, inte stora idrottsanläggningar och konserthus.

I modellen har vi lagt in demografisk och sociodemografiska variabler och konsumtionen för 440 olika varugrupper och tjänster. Den belyser många olika kontraster i vårt samhälle. Den visar också de hushåll valt att säga ”nej tack” till gruppreklam och de som valt att spärra sig för telemarketing.

Olika klasser behöver olika media. Butikskedjor och distanshandel attraherar olika delar av modellen.

Se dokumentet som beskrivningar de olika klasserna:  www.sekme.se/Decagon/Pointer_decagon_beskrivning.pdf

Se även en enkel sammanfattande beskrivning av konsumtion av olika varugrupper på:  www.sekme.se/Decagon/Pointer_decagon2.pdf

Sekmé Pointeranalys AB är ett företag som arbetar med marknads-, konsumtions- och etableringsanalyser. Sekmé är unika med att vi har konsumtionen i kronor för 440 olika varugrupper
Se varugrupperna: www.sekme.se/Decagon/varugrupper_09.pdf

Vi har 20 årig kompetens av analyser. Företaget har sitt huvudkontor i Eksjö men har även kontor i Karlskoga och Göteborg.

 

För mer information kontakta:

Jan Forsén, vd, via telefon 070-785 98 00 eller e-post: jan.forsen@sekme.se

Stefan Sand, försäljningsansvarig, via telefon 070-663 98 99 eller e-post stefan.sand@sekme.se

 

Sekmé Pointeranalys är ett företag som arbetar med analyser av konsumentmarknaden. Vi kan styra reklamen så den når rätt kundgrupp så kostnadseffektivt som möjligt. Det handlar om ROMI. Sekmé tar även fram kundprofiler. Vi har i vårt system över 440 olika varugrupper som kan redovisa kronor ner på 5-siffrigt postnummer. Det innebär att verktyget går att använda för etableringar på marknaden. Finns det plats?