Protect Data AB

Pointsec erhåller order från japansk partner till ett värde av 5.7 MSEK

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 14:37 CEST

Protect Datas dotterbolag Pointsec Mobile Technologies, världsledande inom mobil datasäkerhet, har erhållit en order från en japansk partner till ett totalt värde av 5.7 MSEK. Ordern intäktsredovisas i kvartal tre, då också leverans sker.

– Efter många års arbete i Japan är vi glada att se att marknaden fortsätter att växa och att vår partnerstrategi visar goda resultat. Affärerna ger också bekräftelse på att vårt beslut nyligen att starta upp en egen verksamhet i Japan för att ytterligare hjälpa våra partners är rätt väg att gå, säger Thomas Bill, koncernchef på Protect Data.

Pointsec är en av världens främsta leverantörer av lösningar för åtkomstkontroll och kryptering för bärbara och stationära datorer, handdatorer och smarta telefoner. Lösningarna fungerar på alla vanliga operativsystem.

I takt med att näringslivet allt oftare litar till mobilt IT-stöd så ökar riskerna med att lagra information på mobil datorutrustning. Pointsecs svar på denna utmaning är att konstruera säkerhetsverktyg som är starka och snabba utan att förändra användarmiljön. De krypterar automatiskt alla datafiler innan de lagras och återskapar informationen automatiskt när filerna öppnas – helt utan att användaren behöver ingripa. Pointsec ger på detta sätt en garanti för att känslig och värdefull information förblir säker och tryggt kan lagras på alla typer av bärbara enheter.

Med sina säkerhetslösningar för den mobila miljön har Pointsec efter hand fått en stark och framgångsrik kundbas bland världens största organisationer. Framgångarna har bland annat nåtts inom konsultbranschen (WM-data, Cap Gemini Ernst & Young, med flera), bland myndigheter (amerikanska justitiedepartementet, amerikanska försvarsdepartementet, U.S. Drug Enforcement Agency, med flera) och inom IT- och telekomsektorn (Ericsson, Telia med flera).

För frågor och mer information, kontakta:
Thomas Bill, VD, Protect Data AB, tel. 08-459 54 95 eller 070-542 62 71

Pointsec Mobile Technologies är ett svenskt företag som är världsledande inom IT-säkerhet för mobila användare. Våra lösningar skyddar känslig information som lagras på hårddiskar och flyttbara minnen genom automatisk kryptering och stödjer de vanligaste systemplattformarna för bärbara datorer, handdatorer och smartphones. Bland kunderna återfinns en rad stora företag och myndigheter över hela världen. Pointsec Mobile Technologies AB är ett helägt dotterbolag till Protect Data AB som är noterat på OM Stockholmsbörsen (PROT). Företaget är representerat med elva egna kontor i Europa och Mellanöstern och fyra kontor i USA. Mer information finns på www.pointsec.com och www.protectdata.se.