Protect Data AB

Pointsec får kvalitetsstämpel av brittiska myndigheter – först inom mobil säkerhet att uppnå ny certifiering

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 13:35 CEST

Protect Datas dotterbolag Pointsec har tilldelats en ny kvalitetsutmärkelse av Cabinet Office, samordningsorgan för offentlig verksamhet i Storbritannien.

Pointsecs huvudprodukt Pointsec for PC har tilldelats CSIA Claims Tested (CCT) Mark – en ny kvalitetsstämpel för produkter och tjänster inom IT-säkerhet som tillkommit på initiativ av brittiska myndigheter genom deras samordningsorgan Cabinet Office – en motsvarighet till svenska Stats¬kontoret. Pointsec är den första leverantören inom mobil säkerhet med en produkt som uppfyllt kraven för denna certifiering.

Certifieringen av Pointsec presenterades av Central Sponsor for Information Assurance (CSIA) vid IT-säkerhetsmässan InfoSecurity Europe 2006, som pågår i London den 25-27 april. Den tilldelas företag vars produkter genomgått rigorös testning och utvärdering och ger dessa ett godkännande som nationella och lokala myndigheter och andra offentliga institutioner kan förlita sig på när de vill försäkra sig om att produkten har uppnått en bestämd säkerhetsnivå.

– Den offentliga sektorn har ett särskilt starkt intresse av stark kryptering och åtkomstkontroll, efter¬som allt fler offentligt anställda arbetar mobilt. Vi är mycket glada över att Pointsec har uppfyllt kraven för vår certifiering, som ger ett stöd för offentliga verksamheter så att de kan välja produkter och tjänster som uppfyller de kvalitetskrav som myndigheterna själva har ställt upp, säger Steve Marsh, chef för CSIA.

– Pointsec har redan status som den krypteringslösning som ligger främst på marknaden i fråga om oberoende tester och certifieringar och vi ser detta kvalitetsbevis som ytterligare en fjäder i hatten. Vi har visat att Pointsec klarar de brittiska myndigheternas krav vid inköp av säkerhetsprodukter och lösningar och bedömer att den nya kvalitetsmärkningen CCT Mark kommer att väga tungt på denna marknad, säger Peter Larsson, VD för Pointsec.

Syftet med kvalitetsmärkningen CCT Mark är att erbjuda oberoende, ackrediterad testning av nyckelfärdiga produkter och tjänster, för att ge den offentliga sektorn i Storbritannien en grund¬läggande försäkran om de produkter och tjänster för IT-säkerhet som används.

Även om CCT Mark främst vänder sig till IT- och informationssäkerhetschefer inom offentlig verksamhet så ger den också en värdefull ledning till mindre och medelstora företag som vill veta att deras inköp följer en brett accepterad standard.

Den nya certifieringen presenterades i september 2005 av Jim Murphy, minister vid Cabinet Office med ansvar för e-Government.

– CCT Mark är avgörande skillnad eftersom den skapar ett urval av godkända produkter som hjälper oss att uppnå bättre samverkan mellan myndigheter och fler säkra transaktioner mellan myndigheterna och allmänheten. Därför vill jag gratulera Pointsec och uppmanar andra att sträva efter målet att uppnå detta kvalitetsbevis för offentlig verksamhet, säger Jim Murphy.

För frågor och mer information, kontakta:
Thomas Bill, VD Protect Data AB, tel. 08-459 54 00

Om Pointsec
Pointsec är ett svenskt företag som är världsledande inom IT-säkerhet för mobila användare. Våra lösningar skyddar känslig information som lagras på hårddiskar och flyttbara minnen genom automatisk kryptering och stödjer de vanligaste system¬plattformarna för bärbara datorer, handdatorer och smartphones. Bland kunderna återfinns en rad stora företag och myndig¬heter över hela världen. Pointsec AB är ett helägt dotterbolag till Protect Data AB som är noterat på OM Stockholmsbörsen (PROT). Företaget är representerat med nio egna kontor i Europa, två kontor i USA, två kontor i Indien, samt ett kontor i vardera Japan, Singapore, Australien och Förenade Arabemiraten. Mer information finns på www.pointsec.com och www.protectdata.se.